شاهنامه را آخر پائیز می شمرند

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه فعلا معلوم نیست که حکومت محکم توی دهان آمریکا می زند، یا یواش با آمریکا کنار می آید، و مشخص نیست که تنگه هرمز بسته می شود، یا باز می شود، و معلوم نیست که تحریم نفت ایران باعث شکوفایی اقتصاد ایران می شود، یا اینکه کسانی که چنین نظری دارند، خودشان را به پزشک معرفی می کنند، لذا، تا روز بیست و پنجم بهمن که به خیابان می رویم که ببینیم چه خبراست، به سووالات زیر پاسخ می خواهید بدهید، می خواهید ندهید.

 

سووال اول: دولت اعلام کرد: “قیمت شیر از دامدار اضافه شد.” چرا؟

گزینه اول: چون انتخابات نزدیک است.

گزینه دوم: چون دام موضوع انتخاباتی است.

گزینه سوم: چون گاو شیر می دهد.

گزینه چهارم: چون مشارکت چیز مهمی است.

 

سووال دوم: شورای نگهبان دلیل ردصلاحیت ها را اعلام کرد. دلیل رد صلاحیت ها چه بود؟

گزینه اول: نداشتن التزام عملی به اسلام، مثلا در مورد روحانیون.

گزینه دوم: نداشتن التزام عملی به اسلام، مثلا در مورد نمایندگان سابق مجلس.

گزینه سوم: نداشتن التزام عملی به اسلام، مثلا در مورد بقیه مردم.

گزینه چهارم: نداشتن التزام عملی به اسلام در مورد همه صدق می کند. بیخودی سووال نکن.

 

سووال سوم: جمله را کامل کنید “مخالفان دولت ایتالیا به خیابان آمدند.”

گزینه اول: مخالفان دولت ایتالیا به خیابان آمدند و سالم به خانه برگشتند.

گزینه دوم: مخالفان دولت ایتالیا به خیابان آمدند و کسی آنها را کتک نزد.

گزینه سوم: مخالفان دولت ایتالیا به خیابان آمدند و بعد از اعتراض دستگیر نشدند.

گزینه چهارم: مخالفان دولت ایتالیا به خیابان آمدند و چون چون مخالفان در تهران نبودند، گاز اشک آور نخوردند و مورد اتهام قرار نگرفتند و چیزهای دیگر.

 

سووال چهارم: یکی از پایگاههای اینترنتی دولتی نوشت: “سارکوزی رفتنی است.” چه نتیجه ای می گیریم؟

گزینه اول: در خارج روسای جمهور وقتی دوره شان تمام شد، می روند.

گزینه دوم: صدام حسین رفتنی بود و ولی چون نمی خواست برود، مرد.

گزینه سوم: جورج بوش رفتنی بود و بالاخره رفت.

گزینه چهارم: آیت الله خامنه ای فکر می کند رفتنی نیست، و تا ابد خواهد ماند.

 

سووال پنجم: منظور احمدی نژاد از اینکه مشائی میراث فرهنگی را متحول کرده چیست؟

گزینه اول: مشائی با رمال ها رابطه ندارد.

گزینه دوم: مشائی طرفدار مردم اسرائیل نیست.  

گزینه سوم: مشائی به هدیه تهرانی کمک مالی نکرده است.

گزینه چهارم: بیخودی به مشائی گیر ندهید.

گزینه پنجم: مشائی طرفدار نظریه ایرانیت نیست، مگر در خارج از ایران.

 

سووال ششم: نقدی گفت: “نظام تصمیم گرفته است در مقابل آمریکا نرمش نشان بدهد.” این سیاست تا چه زمانی خواهد بود؟

گزینه اول: تا نیم ساعت بعد.

گزینه دوم: تا یک روز بعد.

گزینه سوم: تا یک روز قبل.

گزینه چهارم: مشخص نیست، ممکن است یک روز یا صد سال.

گزینه پنجم: معلوم نیست حرف نقدی حرف نظام باشد.

گزینه ششم: معلوم نیست حرف نظام حرف دولت باشد.

گزینه هفتم: اصولا چیزی معلوم نیست.

سووال هفتم: تابناک نوشت: نیروی مردمی می تواند تمام خلاء ها را پر کند.

گزینه اول: نمی تواند، چون احمدی نژاد قبلا همه خلاها را پر کرده است.

گزینه دوم: نمی تواند، چون حکومت بطور کلی خلاها را پر کرده است.

گزینه سوم: بی تربیت! خلاء با خلا فرق می کند.

گزینه چهارم: بی تربیت خودتی، می خواست این جوری ننویسد.

 

سووال هشتم: چاوز گفت: “تا 2031 در قدرت می مانم.” چه ضرب المثلی مناسب است؟

گزینه اول: صنار بده آش، به همین خیال باش.

گزینه دوم: بزک نمیر بهار سال 2031 هم می رسد.

گزینه سوم: شاهنامه رو آخر پائیز می شمرن.

گزینه چهارم: شتر های کاراکاس هم خواب پنبه دانه می بینند.