پرونده رحیمی به دیوان عالی کشور می‌رود

نویسنده

قاضی محسن افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت پرونده‌ محمدرضا رحیمی، گفت:‌ پس از صدور حکم از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به این حکم اعتراض شد ولی هنوز پرونده برای رسیدگی به این اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع نشده است.

وی با بیان اینکه کارهای مربوط به ارسال پرونده در مرحله نهایی قرار دارد، گفت که پرونده معاون اول دولت احمدی نژاد تا پایان مهر به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.