نفوذی عزیزم، ایجاد باید گردد!

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

سه روز قبل: کیهان نوشت ابراهیم نبوی نفوذی وزارت اطلاعات است.

دو روز قبل: کیهان نوشت حنیف مزروعی عامل نفوذی اطلاعات است.

یک روز قبل: کیهان نوشت اردشیر امیر ارجمند نفوذی وزارت اطلاعات است.

یک هفته بعد: کیهان خواهد نوشت کروبی و موسوی عوامل وزارت اطلاعات هستند.

 

مردم: این امیرارجمند دیگه کیه؟ اصلا ازش خوشم نمی آد.

 

کیهان: اردشیر امیر ارجمند یکی از عناصر ضدانقلاب مشاور میرحسین موسوی بود.

مردم: اووووووووه! چه باحال، پس امیر ارجمند هم مثل خودمون ضدانقلابه، خوشم اومد.

 

سالک: امیرارجمند یکی از عوامل سلطنت طلب است.

مردم: اوووووه! من فکر می کردم این امیرارجمند از اون دشمنان سلطنت باشه، چه خوب شد که فهمیدم سلطنت طلبه، دوستش دارم.

 

وزیر اطلاعات: امیرارجمند در استراسبورگ فرانسه حقوق تدریس می کرد و یکی از عناصر منافق بود.

مردم: اوووووه! من فکر می کردم این امیرارجمند از اون حزب اللهی های گیجه، یارو توی فرانسه حقوق تدریس می کرده، معلوم شد آدم حسابیه.

 

کیهان: امیرارجمند یکی از عناصر فتنه که از زندان آزاد شد و بطور غیرقانونی فرار کرد.

مردم: آهان! پس بیخودی بهش بدبین بودیم، یارو هم مثل خودمون عنصر فتنه هست و هم زندانی بوده و قابل اعتماده و هم غیرقانونی فرار کرده و آدم حسابیه، پس می شه بهش اعتماد کرد.

 

کیهان: آرداشس امیرارجمند، معروف به اردشیر امیرارجمند، ابتدا ارمنی بود و سپس بهایی شد و یکی از عناصر بهائیت می باشد.

مردم: اوخیش! بمیرم براش، بیچاره امیرارجمند بهائیه و بیخودی پشت سرش حرف می زدن، می گم به نظرم آدم درستی می آد.

 

کیهان: اردشیر امیر ارجمند یکی از عناصر جاسوس اسرائیل می باشد که سران فتنه را هدایت می کرد.

مردم: الهی بمیرم براش، بیچاره امیرارجمند، نوشتن جاسوس اسرائیله، ولی یادم نمی آد ازش رمانی خونده باشم، من عاشق رمان های جاسوسان اسرائیل بخصوص بهنود و گلشیری ام، باید برم ببینم چه رمانی ازش پیدا می کنم.

 

کیهان: اردشیر امیرارجمند، پسر عموی لیلی امیرارجمند، عنصر فاسد دربار پهلوی می باشد.

مردم: دیدی گفتم اشتباه می کنی، این امیرارجمند از اون آدمهای با اصل و نسبه، پسرعموی لیلی خانوم امیرارجمنده، خدا حفظش کنه، چقدر آدم حسابیه، لابد پسرعموش هم مثل خودشه.

 

کیهان: اردشیر امیرارجمند، نام مستعار اردشیر پهلوی تنها پسر باقیمانده محمدرضا پهلوی از ثریا اسفندیاری است که مدتها هویت خود را پنهان کرده بود و اکنون سربازان گمنام امام زمان آن را کشف و افشا نمودند.

مردم: ووووووی! من می گم قیافه اش به دل می شینه، چقدر مادرش زیبا بود، خدا پدرشو بیامرزه، بیخود نیست اینقدر رفتارش به نظرم درست می آد.

 

کیهان: اردشیر امیرارجمند، یکی از عوامل سازمان اطلاعاتی فرانسه است که به دستور سارکوزی برای کمک به فتنه گران وارد ستاد موسوی خائن شد.

مردم: بیا! این هم مدرک! هی بهت می گم سارکوزی آدم خوبی یه، بگو ازش بدم می آد. می گه امیرارجمند عامل سارکوزی بوده، اگر سارکوزی آدم خوبی نبود که امیرارجمند باهاش کار نمی کرد، حتما یک چیزی بوده دیگه.

 

کیهان: اردشیر امیرارجمند عامل وزارت اطلاعات است.

مردم: حسن! بیا ببین چی نوشته، من گفتم حتی توی وزارت اطلاعات هم آدم خوب پیدا می شه، ایناهاش، همه شون که مثل این شریعتمداری نیستند، آدم حسابی هم دارن.

 

نتیجه گیری اخلاقی: خیلی کم ازت دروغ شنیدیم، حالا قسم هم می خوری؟

نتیجه گیری روانی: برای به لجن کشیدن دشمن مان، کافی است ثابت کنیم مثل خودمان است.

نتیجه گیری اطلاعاتی: از هفته آینده کلیه جاسوسان این وزارتخانه با یونیفورم در محل خدمت حضور خواهند یافت.

نتیجه گیری تاریخی: جنبش سبز اعتراض سازمان یافته بیست میلیون نفر از کارکنان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه دولت بود.

نتیجه گیری جدی: وقتی رئیس جمهور وزیر اطلاعات خودش را به جلسه هیات دولت راه نمی دهد و وزیر اطلاعات معاون رئیس جمهور را ممنوع الخروج می کند، طبیعی است رهبران اپوزیسیون جاسوس باشند و رهبران حکومت تحت تعقیب.