آیت اللهی که مردم را بزغاله نامید

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

به سووالات زیر پاسخ داده و منتظر روزهای بعد باشید.

 

سووال اول: با توجه به اینکه وزیر اطلاعات گفته است: “منافقین در ترور خواهرزاده موسوی دست داشتند.” از کجا می فهمیم که این گفته مقرون به صحت است؟

گزینه اول: از اینجا که منافقین ده سال است موفق نشدند در ایران هیچ عملیات تروریستی انجام دهند، پس قطعا کار آنهاست.

گزینه دوم: از اینجا که منافقین اگر آب بخورند، وزارت اطلاعات آنها را تا هفت پشت دستگیر و مجازات می کند، ولی اگر ترور بکنند، هیچ کاری نمی تواند بکند.

گزینه سوم: از اینجا که شوهرخواهر آیت الله خامنه ای ده سال عضو سازمان مجاهدین خلق بوده، و همین آیت الله دستور کشتن علی موسوی را داده است، بنابراین مجاهدین خلق بطور غیرمستقیم در ترور دست داشتند.

گزینه چهارم: از اینجا که بقیه افرادی که کشته شده اند، توسط نیروهای امنیتی حکومت کشته شده اند، پس طبیعی است که چون همه توسط حکومت کشته شده اند، پس این یکی توسط منافقین کشته شده باشند.

 

سووال دوم: در جمله “فرمانده ناجا گفته است خودرویی که روز عاشورا با مردم تصادف کرد، دزدیده شده بود.” فاعل چه عملی انجام داده است؟

گزینه اول: ما را پپه گیر آورده است.

گزینه دوم: مردم را اسگل فرض کرده است.

گزینه سوم: فکر کرده مردم بکلی مشنگ شده اند.

گزینه چهارم: اصلا فکر نکرده، وگرنه آدمی که فکر کند چنین حرفی نمی زند.

 

سووال سوم: با توجه به کشته شدن 37 نفر و دستگیری هزار نفر و زخمی شدن صدها نفر در روز عاشورا، آیت الله علم الهدی در سخنرانی خود گفت " جنگ نرم فضای کشور را فراگرفته است.” اگر روز عاشورای تهران جنگ نرم باشد، یک جنگ نرم دیگر را نام ببرید؟

گزینه اول: بمباران هیروشیما

گزینه دوم: جنگ دوم جهانی

گزینه سوم: حمله یزید به امام حسین که تلفاتش در همین حدود بود

گزینه چهارم: جنگ های صلیبی

گزینه پنجم: هر چهار پاسخ صحیح است.

 

سووال چهارم: با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای گفته است " اگر عده ای سست عنصری نشان نمی دادند، وضع کشور خیلی بهتر بود.” منظور ایشان از وضع بهتر شامل کدام گزینه است؟

گزینه اول: هزار نفر کشته و صد هزار نفر زندانی می شدند.

گزینه دوم: صد و یک هزار نفر زندانی می شدند.

گزینه سوم: صد هزار نفر کشته و هزار نفر زندانی می شدند.

گزینه چهارم: کلا هفتاد درصد جمعیت کشور کم می شد.

 

سووال پنجم: شخصی به نام علم الهدی معترضان را بزغاله و گوساله خواند. شغل شخص مذکور را حدس بزنید؟

گزینه اول: چوبدار، فروشنده گاو و گوسفند.

گزینه دوم: سبزی فروش در چاله میدان.

گزینه سوم: باجگیر خیابان ستارخان.

گزینه چهارم: آیت الله علم الهدی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در مشهد.

 

سووال ششم: آیت الله مکارم شیرازی پرسید: “آیا عقل اجازه می دهد دشمن را شاد کنیم؟” با انتخاب خودتان این جمله را کامل کنید: “آیا عقل اجازه می دهد…..”

گزینه اول: آیا عقل اجازه می دهد احمدی نژاد رئیس جمهور بماند؟

گزینه دوم: آیا عقل اجازه می دهد، عقل مان را بدهیم دست شادی و غمگین شدن دشمن؟

گزینه سوم: آیا عقل اجازه می دهد، که مردم را وسط خیابان بکشیم؟

گزینه چهارم: اگر عقل اجازه می داد که اینجا نبودیم؟