بزغاله گرایان و گوساله گرایان

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg


غلامرضا کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور گفت: « ایران امسال با گسترش ‏واگذاری بسیاری از فعالیت های دولتی به بخش خصوصی، مقام نخست خصوصی سازی را در ‏دنیا به دست می آورد.» وی اعلام کرد که دولت در سال آینده موارد زیر را خصوصی می کند:‏

اول: تصمیم گیری در مورد بودجه و سیاست خارجی و اقتصاد خصوصی شده و رئیس جمهور ‏خودش در زمان بین سفرها آنها را بطور خصوصی انجام می دهد.‏

دوم: برای گسترش اصل 44 به اصل 4444 دولت برگزاری انتخابات را بطور خصوصی انجام ‏می دهد که امیدواریم بخش خصوصی رئیس جمهور وقتی تمایل پیدا کرد، هم در مورد انتخاب ‏کنندگان و هم در مورد انتخاب شوندگان بخش خصوصی تصمیم بگیرد، که در این مورد با کلیه ‏فقها و حقوقدانان بخش خصوصی هماهنگی های کامل شده است.‏

سوم: قرار است از سال آینده تصمیم گیری و انتشار مطبوعات توسط بخش خصوصی وزیر ‏ارشاد که یکی از مطمئن ترین بخش های خصوصی فرهنگی است انجام شده و بخش خصوصی ‏کیهان نیز در اجرای مفاد اصل 44 در این مورد نقش مهمی ایفا کند.‏

چهارم: از سال آینده، قوه قضائیه به بخش خصوصی فاضی مرتضوی سپرده می شود که در عین ‏حال هم استقلال قاضی و هم اصل 44 همزمان اجرا شود.‏

وی توضیح داد که دولت در حال بررسی سایر موارد برای خصوصی تر شدن دولت است و این ‏موارد بعدا اعلام می شود.‏

خزانه سه قفله

طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی گفت: « خزانه بانک مرکزی را سه قفله کردم.» ‏آگاهان گفتند: چه خوب! وی ادامه داد: و کلید را دادم دست رئیس جمهور. آگاهان گفتند: پس برای ‏چی قفل کردی؟

بزغاله گرایان و گوساله گرایان

به نظر من سفر خراسان احمدی نژاد یک نقطه عطف سیاسی در جامعه ایران است؛ اگر تا دیروز ‏جناح های سیاسی به « چپ» و « راست» یا « اصلاح طلب» و « محافظه کار» تعریف می شد یا ‏بطور محترمانه گاهی از اصطلاحات « اصلاح طلب» در مقابل « اصولگرایان» استفاده می ‏گشت، از دیروز می توان جناح های سیاسی را به یک نام جدید خوانده، اصطلاح « بزغاله ‏گرایان» را برای منتقدان دولت و « گوساله گرایان» را برای طرفداران دولت انتخاب کرد. ‏همزمان با سفر احمدی نژاد به خراسان، وزیر ارتباطات اعلام کرد: « خبرهای خوش فضائی ‏ایران در راه است» خبرنگاران ما دربدر به دنبال این خبرها رفتند، اولین خبر ویژه فضایی که ‏توجه خبرنگاران را جلب کرد این خبر بود که « در جریان دستگیری 441 نفر در عملیات دو ‏شب گذشته نیروی انتظامی تهران، در رابطه با مواد مخدر، که این عملیات علیه خرده فروشان ‏صورت گرفت، 53315 وسیله استعمال مواد مخدر، 70 دستگاه ماهواره، 107 قبضه قمه و ‏قداره، 2 قبضه اسلحه، 73 عدد فشنگ، 121 لیتر و 31 بطری و 2 قوطی مشروب به دست آمد.» ‏به عبارت دیگر هر دستگیر شده، بیش از صد وسیله استعمال مواد مخدر داشت، ولی مواد مخدر ‏نداشت، در عوض فقط یک هفتم مصرف کنندگان مواد مخدر از ماهواره استفاده می کردند، که با ‏توجه به اینکه نیمی از مردم ایران از ماهواره استفاده می کنند، نشان می دهد، یکی از راههای ‏کاهش مصرف مواد مخدر، دیدن ماهواره های خارجی و یکی از راههای جلوگیری از دیدن ‏ماهواره، استعمال مواد مخدر است. همچنین بر اساس این آمار معلوم می شود که این فقط 25 ‏درصد این عناصر خطرناک، از چاقو و قمه استفاده می کردند و فقط دو نفر از آنان سلاح گرم ‏داشتند، در حالی که پلیس برای دستگیر کردن این افراد که اسلحه ندارند، از صدها قبضه اسلحه ‏استفاده کرده است. یکی دیگر از مهم ترین نتایج آماری این خبر فضایی این است که فقط سی ‏درصد معتادان مواد الکلی مصرف می کردند.» البته این خبر خوش فضایی با یک خبر خوش ‏فضایی دیگر که توسط وزیر ارتباطات مطرح شد، کامل می شود. ‏

ماهواره کیلویی به فروش می رسد

وزیر ارتباطات گفت: « ایران بزودی چند ماهواره پرتاب خواهد کرد.»‏

آگاهان پرسیدند: دقیقا چند ماهواره پرتاب خواهید کرد؟ ‏

وی گفت: تعداد آن زیاد است، دقیقا نشمردم، توی سالنی که آنها را چیده بودند، چیزهای دیگری ‏مثل قفسه و میز و کامپیوتر و سطل و این جور چیزها بود که من نتوانستم خوب بشمرم، ولی تعداد ‏آنها خیلی زیاد است. مردم می توانند واقعا خوشحال باشند.‏

آگاهان پرسیدند: اصولا تعداد ماهواره هایی که می خواهید پرتاب کنید چند تایی می شود؟

وزیر گفت: ما همین حالا « چند ماهواره در دست ساخت داریم.» که یک دستی به سروگوش شان ‏بکشیم و سیم کشی آنها را بررسی کنیم و دو سه تا مشکل کوچک آنها را برطرف کنیم، همه را ‏پرتاب می کنیم، واقعا مردم می توانند خوشحال باشند، چون خبرهای خوش هسته ای در راه است.‏

آگاهان پرسیدند: ماهواره های در دست ساخت کجا ساخته می شود و اصولا چند تاست؟ و چه ‏زمانی ساخت آن تمام می شود؟

وزیر گفت: من در جریان این جزئیات نیستم، الآن تلفن رئیس جمهورهم اشغال است و من نمی ‏توانم دقیقا بگویم چند تا ماهواره در حال ساخت است. ولی می دانم که خیلی زیاد است، واقعا در ‏این مدت بچه هایی که ماهواره می ساختند، کمرشان درد گرفت. آنها بدون هیچ چشمداشت مالی ‏این کار عظیم را برای ملت انجام دادند و پروژه طاقت فرسایی بود، بخصوص که این بچه ها از ‏یک طرف باید غنی سازی می کردند، از یک طرف باید نانو کار می کردند، از این طرف هم ‏ماهواره، سه تا کار با هم خیلی به آنها فشار آورد.‏

آگاهان پرسیدند: ساخت این ماهواره ها کی تمام می شود؟

وزیر گفت: تقریبا بین یک هفته تا نه سال دیگر ساخت ماهواره ها تمام می شود و امیدوارم مردم ‏جشن بزرگ این خبر خوش را بگیرند که امام زمان هم از ماهواره های ما راضی باشد، چون ‏واقعا این پیشرفت علمی بزرگی است. ‏

جنس خوب و رقیب بد

باهنر اعلام کرد که « جنس» اقلیت و اکثریت مجلس هشتم عوض نمی شود. وی گفت: در این ‏مدت « جنس» خوبی بود و به نظرم از همین باید استفاده شود، فقط رقیب بد نباید از این جنس ‏خوب استفاده کند.‏