این بشکه های نفت

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

اصولا افزایش قیمت نفت یکی از مهم ترین مسائل کشور ماست. چرا که برخلاف همه ‏کشورهای نفت خیز که اگر قیمت نفت بالابرود، مشکلات آنها کم می شود، در کشور ما ‏هرچقدر قیمت نفت بالا برود، دولت زورش بیشتر می شود و محکم تر توی سر مردم می زند. ‏از طرف دیگر در ایران اگر یک دولت باشعور سرکار باشد، طبعا رابطه ایران و جهان ‏منطقی می شود، قیمت نفت پائین می آید و در نتیجه درآمد کشور هم پائین می آید و چون ‏درآمد نفت پائین می آید، دولت مجبور می شود از مردم پول بگیرد و در نتیجه دولت مجبور ‏می شود به مردم احترام بگذارد. در حالی که اگر یک دولت بی عقل و دیوانه روی کار بیاید، ‏قیمت نفت بالا می رود و درآمد کشور افزایش می یابد و در نتیجه دولت قدرتمند می شود و ‏چون دولت قدرتمند می شود یا اول توی سر مردم ایران می زند و بعد در بحران جهانی ایجاد ‏می کند، یا اول بحران جهانی ایجاد می کند و بعد توی سر مردم ایران می زند. به همین دلیل ‏بر ما واجب است که همیشه دعا کنیم که قیمت نفت کاهش پیدا کند و دولت بودجه کمتری ‏داشته باشد تا کمتر توی سر ما بزند. در همین راستا، برخی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم ‏افزایش قیمت نفت بر اقتصاد و سیاست و مسائل اجتماعی و فرهنگی و غیره بشرح زیر تقدیم ‏می شود.‏

رئیس جمهور به جهانیان چه خواهد گفت؟‏

بین 5 تا 9 دلار: " می خواهیم در کنار سایر ملت های جهان با آرامش و صلح زندگی کنیم.” ‏

بین 10 تا 19 دلار: " ما از جهان می خواهیم که دعوت ایران را به صلح و آرامش بپذیرد.“‏

بین 20 تا 29 دلار: " قدرت های بزرگ می توانند مثل ایران با آرامش و صلح زندگی کنند.“‏

بین 30 تا 49 دلار: " ما نمی گذاریم به بهانه صلح و آرامش حقوق ما به باد برود.“‏

بین 50 تا 69 دلار: " ما با قدرت از حقوق مسلم مان دفاع می کنیم و از جنگ نمی ترسیم.“‏

بین 70 تا 99 دلار: " ملت های آزاده جهان در کنار ایران، توی دهن قدرت ها می زنند.” ‏

بین 100 تا 149 دلار: " از حقوق ملت های دربند دفاع می کنیم و با قدرت ایستاده ایم.“‏

بالاتر از 150 دلار: " ابرقدرت ایران جلوی زیاده خواهی قدرت های پوشالی را می گیرد.“‏

قاضی به متهم چه می گوید؟‏

بین 5 تا 9 دلار: " قاضی با در نظر گرفتن رای هیات منصفه و دفاعیات وکیل محترم و با در ‏نظر گرفتن شرایط متهم وی را با یک درجه تخفیف….” ‏

بین 10 تا 19 دلار: " قاضی بر اساس رای هیات منصفه و دفاعیات وکیل محترم متهم، وی ‏را به حداقل مجازات….“‏

بین 20 تا 29 دلار: " هیات منصفه براساس نظر قاضی دفاعیات وکیل مدافع متهم را وارد ‏ندانست و متهم را به حداکثر مجازات….“‏

بین 30 تا 49 دلار: " هیات منصفه به دستور قاضی، وکیل متهم را کتک زده و از دادگاه ‏بیرون انداخت و متهم را محکوم به….“‏

بین 50 تا 69 دلار: " قاضی وجود هیات منصفه را لازم ندانست و وکیل را به اتهام همکاری ‏با متهم به اشد مجازات محکوم کرد…“‏

بین 70 تا 99 دلار: " قاضی بنا به اعترافات تلویزیونی متهم وکیل مدافع را به اتهام دفاع از ‏متهم و اقدام علیه امنیت ملی به اشد مجازات محکوم و این حکم توسط هیات منصفه اجرا شد.“‏

بین 100 تا 149 دلار: " نیروی انتظامی خبر اعدام مجرمین را به اطلاع رسانده و اعلام کرد ‏در این جور مواقع حضور قاضی و تشکیل دادگاه ضروری نیست.“‏

بالاتر از 150 دلار: " تق، تتق، تق، بوم!“‏

زنان به شوهران چه می گویند؟

بین 5 تا 9 دلار: " کارم که تموم شد تا تو شام رو آماده کنی خودم رو می رسونم خونه.” ‏

بین 10 تا 19 دلار: " کارت که تموم شد غروب بیا دنبالم اداره برای شام بریم رستوران.“‏

بین 20 تا 29 دلار: " کارت که تموم شد غروب شام بگیر بیا خونه مهمون داریم.“‏

بین 30 تا 49 دلار: " شب خونه مامانم هستم، شام خودت رو برسون، دیر نیایی ها!“‏

بین 50 تا 69 دلار: " شب شام درست می کنم، لطفا سعی کن قبل از ساعت 12 شب بیایی.“‏

بین 70 تا 99 دلار: " اگه تونستی شام امشب بیا خونه، وگرنه منم می رم بیرون.” ‏

بین 100 تا 149 دلار: " باز هم امشب می خوای بری لای لنگ اون زنیکه؟!” ‏

بالاتر از 150 دلار: " اگه وقت کردی بیا خونه، ناسلامتی منم زنتم.“‏

مجلس به دولت چه می گوید؟‏

بین 5 تا 9 دلار: " رئیس جمهور را برکنار می کنیم.“‏

بین 10 تا 19 دلار: " رئیس جمهور برای پاسخ به سووال مجلس بیاید.“‏

بین 20 تا 29 دلار: " وزیر استعفا بدهد.“‏

بین 30 تا 49 دلار: " طرح استیضاح وزیر را مطرح خواهیم کرد.“‏

بین 50 تا 69 دلار: " وزیر باید برای پاسخ به سووال نمایندگان در مجلس حاضر شود.“‏

بین 70 تا 99 دلار: " لطفا برخی نمایندگان از وزیر سووال دارند، پاسخ بفرمائید.” ‏

بین 100 تا 149 دلار: " مجلس برای هماهنگی به خدمت معاون وزیر خواهد رفت.” ‏

بالاتر از 150 دلار: " از ریاست محترم جمهور می خواهیم مجلس را خانه خودشان بدانند.“‏

مردم به حکومت چه می گویند؟‏

بین 5 تا 9 دلار: " ما توی دهن این دولت می زنیم.“‏

بین 10 تا 19 دلار: " دولت را برکنار می کنیم.“‏

بین 20 تا 29 دلار: " به دولت اعتراض می کنیم.“‏

بین 30 تا 49 دلار: " ای روشنفکران! لطفا بیخودی دولت را تضعیف نکنید.“‏

بین 50 تا 69 دلار: " ای دولت عزیزم! حمایتت می کنیم.“‏

بین 70 تا 99 دلار: " از دولت می خواهیم از ما حمایت کند.” ‏

بین 100 تا 149 دلار: " دولت ما را نباید برکنار کند.“‏

بالاتر از 150 دلار: " لطفا دولت توی دهن ما نزند.“‏

مساله اصلی کشور در صورت تغییر قیمت نفت چیست؟

بین 5 تا 9 دلار: آزادی فردی

بین 10 تا 19 دلار: آزادی بیان و مسائل فرهنگی

بین 20 تا 29 دلار: آزادی احزاب و آزادی های سیاسی

بین 30 تا 49 دلار: ناامنی اجتماعی و اقتصادی

بین 50 تا 69 دلار: افزایش تورم و بیکاری

بین 70 تا 99 دلار: ناتوانی دولت و تغییر دائمی کابینه

بین 100 تا 149 دلار: گرسنگی و قحطی

بالاتر از 150 دلار: بحران بین المللی و احتمال جنگ