آیا اصولگرایان سرلیست اصلاح طلبان می شوند؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

بعضی ها پیشنهاد می کنند نماز شکر بخوانیم، اما بعضی ها فکر می کنند همین که صدقه بدهیم کافی است. البته ‏برای محکم کاری می توان هم این دو کار را کرد و هم نماز وحشت خواند. چرا که بالاخره آه اصلاح طلبان رد ‏صلاحیت شده در دل سنگ شورای نگهبان اثر کرد و 280 نفر از اصولگرایان و سوسولگرایان رد صلاحیت ‏شده، تائید صلاحیت شدند. کیهان هم خبر از توطئه مهمی داد. این روزنامه افشا کرد که توطئه لیست ندادن اصلاح ‏طلبان در انتخابات کشف شد و توضیح داد که ظاهرا این توطئه بزرگ را اصلاح طلبان می خواستند علیه خاتمی ‏ترتیب بدهند که با این توطئه در انتخابات شرکت نکنند و باعث پیروزی اصولگرایان شوند. در همین راستا و ‏برای روشن شدن افکار عمومی که فعلا در تاریکی بسر می برد، به برخی سووالات جدی در این برهه حساس ‏زمانی پاسخ دادیم.‏

سووال: چرا اصلاح طلبان باید در انتخابات حضور جدی داشته باشند؟‏

جواب: چون اگر حضور جدی نداشته باشند، نمی توانند وارد مجلس بشوند.‏

سووال: اگر حضور جدی داشته باشند، ممکن است انتخاب شوند؟‏

جواب: نه، چون نامزد ندارند کسی نمی تواند به آنها رای بدهد.‏

سووال: اگر اصلاح طلبان نامزد نداشته باشند به چه کسی می توانند رای بدهند؟‏

جواب: آنها می توانند در انتخابات به اصولگرایان رای بدهند. ‏

سووال: اگر آنها به اصولگرایان رای بدهند، ممکن است خودشان انتخاب شوند؟‏

جواب: نه، چون وقتی آدم به کسی رای نداد او انتخاب نمی شود.‏

سووال: با توجه به این که شورای نگهبان صلاحیت 280 نفر را تائید کرد، آیا اصلاح طلبان می توانند در ‏انتخابات پیروز شوند؟

چواب: نه، چون اکثر کسانی که تائید صلاحیت شدند خودشان اعلام کردند اصلاح طلب نیستند.‏

سووال: اگر کسی خودش اعلام کند اصلاح طلب نیست، تائید صلاحیت او باعث پیروزی اصلاح طلبان نمی شود؟‏

جواب: نه، چون وقتی کسی خودش می داند اصلاح طلب نیست، طبیعی است که به زور نمی توان مجبورش کرد ‏که اصلاح طلب باشد.‏

سووال: اگر مردم بخواهند در انتخابات نمایندگان خودشان را انتخاب کنند، باید چکار کنند؟

جواب: مردم نمی توانند این کار را بکنند، شورای نگهبان می تواند این کار را بکند.‏

سووال: چرا شورای نگهبان به جای اینکه خودش نماینده ها را انتخاب کند، یک بار آنها را انتخاب می کند و بعد ‏مردم باید به آنها رای بدهند؟‏

جواب: چون تا حالا این موضوع به عقلش نرسیده است و احتمالا در مرحله بعد این کار را می کند.‏

سووال: آیا مردم می توانند در انتخابات به کاندیدایی که رد صلاحیت شده است، رای بدهند؟‏

جواب: بله، مردم می توانند به هر کسی که دوست دارند رای بدهند.‏

سووال: اگر مردم به کاندیدایی که رد صلاحیت شده است رای بدهند، آیا انتخاب می شوند؟‏

جواب: نه، چون رد صلاحیت شده است، انتخاب نمی شود.‏

سووال: با توجه به اینکه 300 اصلاح طلب رد صلاحیت شده و امروز 280 نفر تائید صلاحیت شدند، آیا شرایط ‏برای رقابت انتخاباتی فراهم نشده است؟‏

جواب: نه، چون این 280 نفری که تائید صلاحیت شدند، آن 300 نفری که ردصلاحیت شدند، نیستند.‏

سووال: با توجه به اینکه 300 نفر از اصلاح طلبان رد صلاحیت شده و پس از پانزده روز 20 نفر از آنها تائید ‏صلاحیت شدند، اگر قرار باشد همه اصلاح طلبان تائید صلاحیت بشوند، چقدر زمان نیاز داریم؟

جواب: حداقل به هفت ماه زمان نیاز داریم، تا آن موقع شش ماه از انتخابات گذشته است.‏

سووال: با توجه به اینکه اصولگرایان، صلاحیت اصلاح طلبان را برای شرکت در انتخابات رد کرده اند، چرا ‏اصرار می کنند که آنها در انتخابات شرکت کنند؟‏

جواب: چون مرض دارند.‏

سووال: اگر کسی چنین مرضی داشته باشد، کی خوب می شود؟‏

جواب: هفت سال و دو ماه بعد.‏

سووال: با توجه به اینکه از 280 نامزد رد صلاحیت شده ای که امروز تائید صلاحیت شدند، 20 نفرشان احتمالا ‏ممکن است اصلاح طلب باشند، این اقدام چه تغییری در نتیجه احتمالی انتخابات می دهد؟‏

جواب: باعث می شود تعداد اصولگرایان رقیب 260 نفر اضافه شود.‏

سووال: آیا اضافه شدن رقبا برای آینده دموکراسی خوب نیست؟

جواب: خوب است، به شرط این رقابت فقط بین یک گروه نباشد.‏

سووال: با توجه به وضعیت فعلی آیا می توان پیش بینی کرد که مجلس آینده مجلسی مردمی باشد.‏

جواب: بله، می توان این پیش بینی را کرد.‏

سووال: به این نوع پیش بینی چه می گویند؟

جواب: پیش بینی غلط.‏

‏ ‏

 

‏ ‏