تست ملوانی نیروی دریایی انگلیس

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

در راستای این که به میمنت و مبارکی و غیره، پانزده ملوان انگلیسی در آستانه میلاد پیامبر و عروج حضرت عیسی(ع) و عید پسح یهودیان وسط کنفرانس مطبوعاتی عفو شده و بلافاصله با رئیس جمهور دیدار کرده و آزاد شدند، لذا تست چهارگزینه ای زیر جهت درک عمیق مطلب برای کلیه امت شهیدپرور منتشر می شود. از کلیه پاسخگویان تقاضا می کنیم به درست ترین گزینه پاسخ داده و نتیجه را برای عمه تونی بلر ارسال کنند.


سووال اول: چرا برادران بسیج دانشجویی روز اول تقاضای اعدام ملوانان انگلیسی را کردند، ولی بعدا دولت ایران این ملوانان را آزاد کرد؟

جواب 1) برای اینکه اگر این افراد را اعدام کرده بودند، نمی شد بعدا آنها را آزاد کنند؟

جواب 2) برای اینکه بسیج دانشجویی در جریان « قدرت و شوکت» بودند، اما در جریان « رافت و میمنت» نبودند؟

جواب 3) برای اینکه در آن موقع قطعنامه 1474 تازه صادر شده بود و هنوز کسی حواسش به ملوانان انگلیسی نبود، اما بعد از یک هفته مردم قطعنامه را فراموش کردند؟

جواب 4) برای اینکه وظیفه بسیج دانشجویی این است که بترساند، وظیفه رئیس جمهور هم این است که خبر خوش بدهد.


سووال دوم: با توجه به رافت و کرامت اسلامی وقتی برادران عصبانی جلوی سفارت انگلیس می روند، از این به بعد باید چه کار کنند؟

جواب 1) اول باید همه اعضای سفارت را دستگیر کرده و صبر کنند تا وقتی مسیح عروج کرد و پیامبر به دنیا آمد و عید پسح رسید به آنان کت و شلوار یک رنگ بدهند و آنها را ماچ کنند و آزاد کنند؟

جواب 2) باید دور سفارت خندق بکنند و در آن آب بیندازند و وقتی دیپلماتها در حال فرار وارد آب شدند، انها را به عنوان ملوان دستگیر کنند و در روز عروج و میلاد و پسح آنها را آزاد کنند؟

جواب 3) باید اعضای سفارت را دستگیر کنند و بعد از اینکه نیروی انتظامی را هم کتک زدند، منتظر قطعنامه سازمان ملل بمانند و بعد در روز عروج و میلاد و پسح دیپلمات ها را بفرستند نیروی دریایی تا آموزش ملوانی ببینند و بعد آنها را آزاد کنند.

جواب 4) دیپلمات با ملوان فرق دارد.

سووال دوم: چرا ملوانان انگلیسی که به آب ایران تجاوز کرده بودند، دستگیر و پس از اعتراف آزاد شدند؟

جواب 1) چون قطعنامه 1474 صادر شده بود و کاری جز این نمی شد کرد.

جواب 2) باید این ملوانان را دو ماه قبل پس از قطعنامه 1373 دستگیر می کردند.

جواب 3) چون برای عفو ملوانان انگلیسی اول باید آنها را دستگیر می کردند.

جواب 4) اصولا اعتراف کردن یکی از موضوعات عادی در ایران است.


سووال سوم: چرا ملوانان انگلیسی را با دیپلمات های ایرانی که دست آمریکا هستند، معاوضه نکردند؟

جواب 1) چون قضیه جدی می شد و ممکن بود بیخ پیدا کند.

جواب 2) چون انگلیس با آمریکا فرق دارد؟

جواب 3) چون ملوان روی آب کار می کند و دیپلمات زیرآب؟

جواب 4) چون امروز رئیس جمهور کت و شلوار سفید پوشیده بود و برای معاوضه باید کاپشن می پوشید.

سووال چهارم: چرا رئیس جمهور برای کودک فی ترنی که مادرش آزاد شد، خوشحال شد، ولی وقتی شادی صدر در زندان بود و دخترش چند روز دور از مادرش در خانه بود، خوشحال نشد ؟

جواب 1) چون فی ترنی یک مادر خارجی بود، ولی شادی صدر یک مادر داخلی بود.

جواب 2) چون شادی صدر ملوان نبود.

جواب 3) چون بهشت زیر پای مادران انگلیسی است، ولی زیر پای مادران ایرانی فمینیست نیست.

جواب 4) چون فی ترنی به انگلیس برمی گردد و تعریف می کند که ایرانی ها چه جور آدمهایی بودند، ولی شادی صدر خودش می داند ایرانی ها چه جور آدمهایی هستند؟

سووال پنجم: چرا بعد از اینکه تونی بلر به ایران اولتیماتوم 48 ساعته داد، ملوانان 24 ساعت بعد از آن آزاد شدند؟

جواب 1) چون 24 ساعت از 48 ساعت کمتر است؟

جواب 2) چون 48 ساعت از 24 ساعت بیشتر است؟

جواب 3) چون وقت تلف کردن فقط برای غنی سازی خوب است؟

جواب 4) هر سه پاسخ فوق صحیح است؟

سووال ششم: بنا به گفته رئیس جمهور، چرا درانگلیس سخت‌ترین ماموریت‌ها یعنی گشت‌زنی دریایی باید به یک مادر واگذار شود، چرا تمدن غرب به ارزش‌های خانواده بی اهمیت است؟

جواب 1) چون در انگلیس کار پیدا نمی شود و مثل ایران نیست که هر زنی بتواند بسرعت یک کار خوب پیدا کند و ایکی ثانیه پولدار شود.

جواب 2) چون در انگلیس مردم بخاطر پول وارد ارتش می شوند، در حالی که در ایران مردم میلیونها تومان پول می دهند و سربازی شان را می خرند.

جواب 3) چون زنهای انگلیسی همه شان نمی توانند استریپ تیز کنند و بعضی از آنها مجبورند وزیر بشوند، اما تعداد وزرا محدود است.

جواب 4) چون در انگلیس همه زنها نمی توانند زن آقای الهام بشوند و در مورد معجزات رئیس جمهور کتاب بنویسند و دائما به سفر بروند.


سووال هفتم: آقای احمدی نژاد گفت: « متاسفانه دولت آقای بلر راه جنجال آفرینی را انتخاب کرده و موضوع را به شورای امنیت کشاند.» به نظر شما چرا بلر این کار را کرد؟

جواب 1) چون بلر نمی دانست سالگرد عروج مسیح نزدیک است؟

جواب 2) چون بلر نمی دانست عید پسح یهودیان نزدیک است؟

جواب 3) چون بلر نمی دانست میلاد پیامبر نزدیک است؟

جواب 4) هر سه پاسخ صحیح است.


سووال هشتم: چرا آقای احمدی نژاد گفت: « از دولت بلر می‌خواهم که نظامیان مذکور را به جرم پذیرش اشتباه خود مجازات نکند.»؟

جواب 1) چون احمدی نژاد خیلی گوگول است؟

جواب 2) چون احمدی نژاد فکر می کند ما خیلی اسگل هستیم؟

جواب 3) چون احمدی نژاد فکر می کند بلر خیلی گاگول است؟

جواب 4) چون در ایران هفته ای شش نفر اعدام نمی شوند؟

سووال نهم: چرا همزمان با آزادکردن ملوان‌های بریتانیایی در کنفرانس رسانه‌ای امروز، رئیس جمهورنشان درجه 3 شجاعت به فرمانده مرزبانان جنوب غرب کشور اعطا کرد؟

جواب 1) چون اگر آنها ملوانان را دستگیر نکرده بودند، رئیس جمهور نمی توانست آنها را عفو کند و در نتیجه مردم داشتند به قطعنامه فکر می کردند؟

جواب 2) چون واقعا دستگیری این ملوانان خیلی کار شجاعانه ای بود؟ در ضمن موضوع قطعنامه 1474 هم این وسط در حال مالش قرار می گرفت؟

جواب 3) چون تعدادی مدال موجود بود که اول فکر کرده بودند مدال ها را به انگلیسی ها بدهند، اما بعدا فکر کردند به آنها کت و شلوار بدهند و به ایرانی ها مدال بدهند که این وسط قضیه قطعنامه هم …مال بشود؟

جواب 4) چون قطعنامه 1474 موضوع مهمی بود؟

سووال دهم: از موضوع آزادی ملوانان انگلیسی چه نتایج اخلاقی می توان گرفت:

جواب 1) آدم وقتی چاه نکنده است، مجبور است ملوان ها را آزاد کند؟

جواب 2) دردسر آدم را پیدا نمی کند، آدم دردسر را پیدا می کند؟

جواب 3) آدم برای اینکه نشان بدهد بخشنده است، باید کسی وجود داشته باشد که او را ببخشد؟

جواب 4) همه کارهای احمدی نژاد اشتباه نیست، گاهی اوقات به او تذکر می دهند و مجبور می شود کار درستی انجام دهد.