اگر منظور از نظام رهبر باشد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه وقتی قرار است نظام حفظ شود، همه وزرای سابق زندانی می شوند تا رهبر حفظ شود، هر وقت مردم علیه خامنه ای شعار می دهند، گفته می شود که فتنه گران علیه نظام شعار دادند، هر وقت مردم علیه مجتبی خامنه ای شعار می دهند، می گویند، آینده نظام به خطر افتاد و وقتی بین مسوولان دعوا می شود می گویند در نظام شکاف افتاد، به نظر می رسد منظور از نظام همان آیت الله خامنه ای است. در همین راستا یک تست چهارجوابی برای نظام شناسی تفصیلی آماده شده که احتمالا برای دور بعد انتخابات باید به آن پاسخ داده شود. البته معلوم نیست در انتخابات بعدی نظام وجود داشته باشد یا رفته باشد اوین درکه گل بچیند. پس لطفا به سووالات زیر پاسخ بدهید.

 

اگر منظور از نظام رهبر باشد

سووال اول: تشکیل نظام طی چه اتفاقی صورت گرفت ؟

گزینه اول: طی یک مجموعه اتفاقات احمقانه.

گزینه دوم: فشارهای زیادی وارد آمد تا نظام تشکیل شد.

گزینه سوم: اولش درد داشت، بعد خوششان آمد، بعد نظام تشکیل شد.

گزینه چهارم: ماهها طول کشید.

 

سووال دوم: عمود خیمه نظام چیست؟

گزینه اول: اول روشنفکر و چپ بود، بعد راست شد، بعد شد عمود خیمه نظام.

گزینه دوم: بی ادب، اینجا خانواده نشسته.

گزینه سوم: بی ادب خودتی، قبل از عمود خیمه نظام که خانواده ای نبود.

گزینه چهارم: برای رویش نیروهای جدید عمود خیمه نظام همان است که شما فکر می کنید.

 

سووال سوم: نظام بلند اسلامی چیست؟

گزینه اول: خودش است، با قد بلند، بقیه هم روی زمین نشسته اند.

گزینه دوم: چون دوربین پائین است، قدش بلندتر به نظر می رسد.

گزینه سوم: اگر گفته می شد نظام کوتاه اسلامی منظور جنتی و احمدی نژاد بود.

گزینه چهارم: چون اسلامی است شرعا ترتیب همه را می دهد.

 

سووال چهارم:  راس نظام چیست؟

گزینه اول: سرش

گزینه دوم: پسرش

گزینه سوم: سر پسرش

گزینه چهارم: وجود پر دردسرش

 

سووال پنجم: جمله “به کارهای نظام مشغول باشید” به زبان کلانتری یعنی چی ؟

گزینه اول: دل به کار بده.

گزینه دوم: دل به کار بده، خاکبازی نکن.

گزینه سوم: دیگه آلودگی صوتی درست کردی.

گزینه چهارم: از آوردن چفیه و دستمال خودداری نشود.

 

سووال ششم: ریزش نظام در کجا صورت می گیرد؟

گزینه اول: زباله دانی تاریخ

گزینه دوم: حمام و از طریق انجام کار واجب

گزینه سوم: دستشویی

گزینه چهارم: جای مشخصی ندارد، فعلا در همه جای مملکت

 

سووال هفتم: دستگاه های عمده اداره کننده نظام کدام اند؟

گزینه اول: میکروفون

گزینه دوم: تلویزیون

گزینه سوم: بلندگو

گزینه چهارم: هلی کوپتر

 

سووال هشتم: برپاداشتن نظام اسلامی چطور صورت می گیرد؟

گزینه اول: با گرایش به راست.

گزینه دوم: با راستگرایی افراطی

گزینه سوم: با اعمال راستگرایی در مورد جناح میانه

گزینه چهارم: داغ می کنند، جوش می آورند،  برپا می شود.

 

سووال نهم: ساختار نظام چیست؟

گزینه اول: اسکلت آقا

گزینه دوم: جنتی

گزینه سوم: علامت دزدان دریایی

گزینه چهارم: ساختار ندارد، خیلی وقت پیش شکست.

 

سووال دهم: کدام جمله زیر درست است؟

گزینه اول: بسیج، عمود خیمه نظام است

گزینه دوم: ولایت فقیه عمود خیمه نظام است

گزینه سوم: رهبری، عمود خیمه نظام است

گزینه چهارم: هر سه جواب غلط است.

 

سووال یازدهم: جمله افروغ که " جریان مشائی - احمدی نژاد بزودی کار دست نظام می دهد.” به چه معناست؟

گزینه اول: جریان مشائی

گزینه دوم: جریان احمدی نژاد

گزینه سوم: جریان مشائی و احمدی نژاد

گزینه چهارم: چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد تا معلوم شود.

 

سووال دوازدهم، “هاشمی و سران فتنه صلاحیت حضور در چارچوب نظام را از دست داده اند” یعنی چه؟

گزینه اول: یعنی هر چی فشارشان بدهی توی نظام جانمی گیرند.

گزینه دوم: قبلا چارچوبش اندازه بود، ولی قفلش کردند.

گزینه سوم: کسی قفلش نکرده، شایعه است.

گزینه چهارم: فعلا جا ندارد، مزاحم نشوید.

 

سووال سیزدهم: حسین شریعتمداری چرا گفته  " نظام مفت  به دست نیامده”

گزینه اول: مزخرف گفته، اتفاقا مفت به دست آمده.

گزینه دوم: مفت به دست آمده ولی برای نگهداشتنش باید تمام پول مملکت را هزینه کرد.

گزینه سوم: نظام مفت به دست نیامده، ولی حالا کسی حاضر نیست هزینه اش را بدهد.

گزینه چهارم: نظام مفت به دست نیامده ولی حالا دیگر قیمتی ندارد.