صحیفه اوس محمود

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه اخیرا ممه ضدانقلاب توسط لولوی اسلام ربوده  شده و عوامل استکبار باید آب بریزند به بخش تحتانی وجودشان تا خنک بشوند، و در همین راستا ادبیات نوین انقلابی - چارواداری توسط احمدی نژاد در حال تبدیل به یک سبک ادبی است و قرار است، “ مکتب ایرانی” مشائی با چارواداریسم انقلابی اوس محمود ترکیب شده و خشتک اجانب را دچار شکاف تاریخی کند، متن سخنرانی آیت الله خمینی در بهشت زهرا در سال 1357 با بازنویسی اوس محمود، منتشر شد. قرار است کل ادبیات انقلاب اسلامی توسط وی با واژه های جدید بازنویسی و تجدید وضو شود.

( 12 بهمن 1389، انبوه اتوبوس و تعدادی از مردم در بهشت زهرا موج می زنند، مشائی و هیات دولت و گروهی از نمایندگان مجلس در جایگاه ایستاده و اوس محمود را دوره کرده اند، روح اصغر قاتل و حسین رمضون یخی به عنوان اجداد طاهرین اوس محمود، دارند بالای سر جمعیت بال بال می زنند. در وسط سخنرانی تعدادی از برادران لباس شخصی(اراذل و اوباش سابق)، در حالی که روی بازوهایشان خالکوبی کرده اند “ به یاد کهریزک” هرجا هیجانزده می شوند، قمه های شان را در آسمان تکان می دهند و فریاد “ حیدر حیدر” می کشند. اوس محمود چشمان جذابش را به ملت دوخته و سخنرانی را آغاز می کند.)

آیت‌الله خمینی در بهشت زهرا: “ ما در این مدت مصیبت‌ها دیده‌ایم. مصیبت‌های بسیار بزرگ… مصیبت‌های زن‌های جوان مرده، مردهای اولاد از دست داده… خب، ما حساب بکنیم که این مصیبت‌ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می‌گفت و چه می‌گوید که از آن وقتی که صدای ملت درآمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه این‌ها ادامه دارد؟”

ترجمه اوس محمود: “ در این مدت دهن مان آسفالت شد. خیلی از برادران و خواهران ما خواهرشان به فنا رفت. حالا برای چه این رژیم خائن زد دهان این ملت را سرویس کرد؟ مگر این ملت چه زری می زد؟ مگر چه نطقی کرده بودیم و چه زارت و زورتی کردیم که این حکومت شیکم مان را جر داد و اموال ملت را بالا کشید؟”

آیت‌الله خمینی در بهشت زهرا: “ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد، بر خلاف قوانین بود… مجلس موسسان که تأسیس شد، با سرنیزه تأسیس شد. ملت هیچ دخالتی نداشت. به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟… ما فرض می‌کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تأسیس شد به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مردم تأسیس کردند و این اسباب این می‌شود که بر فرض این‌که این امر باطل صحیح باشد، بر این جمعیتی که الآن بیشترشان، بلکه الا بعض قلیلی از آن‌ها ادراک آن‌وقت را نکرده‌اند. چه حقی داشتند ملت در آن‌زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟ هر کس سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمد‌رضا سلطنت قانونی نیست.”

ترجمه احمدی نژاد: “ ملت ما چی می گه؟ می گه داداش! این سلطنت پهلوی از همون اول که روی خشت افتاد، بر خلاف قوانین بود… مجلس موسسان که تأسیس شد، با قمه و پنجه بوسک تأسیس شد. ملت را به هیچ چیزشان حساب نکردند…. به چه حقی ملت پنجاه سال پیش از این، حالا هر خری بودند، حق دارند سرنوشت ملت بعد را معین کند؟… اصلا آقا شما درست می گی، این سلطنت پهلوی، اولش که تأسیس شد به اختیار مردم بود، بر فرض محال شما راست می گی، ولی حالا که این ملت با این همه اتوبوس و ساندیس اومده، دیگه زرت و پرت المه. اصلا می خوام بیبینم به چه حقی ملت در آن‌زمان سرنوشت ما را در این زمان باید تعیین کنه؟ اصلا اون ممه رو لولو برد. من در اینجا اعلام می کنم، ممه محمدرضا را لولوی اسلام برد و دیگه با جراحی پلاستیک هم درست نمی شه. سندش هم موجوده، مدرک هم داریم به چه کلفتی.”

آیت‌الله خمینی در بهشت زهرا: “ ما می‌گوییم که شما غیر قانونی هستید، باید بروید. ما اعلام می‌کنیم که الآن دولتی که به اسم دولت قانونی خودش را معرفی می‌کند، حتی خودش قبول ندارد که قانونی است. این مجلس غیر قانونی است. از خود وکلا بپرسید: آیا شما را ملت تعیین کرده است؟ هر کدام که ادعا کردند که ملت تعیین کرده است، ما دستشان را می‌دهیم دست یک نفر آدم ببرد او را در حوزه انتخابیش، از مردم سوال می‌کنیم که این آقا آیا وکیل شماست؟ شما او را تعیین کرده‌اید؟ حتماً بدانید که جواب آن‌ها منفی است. بنا‌بر‌این آیا یک ملتی که فریاد می‌کند که ما این دولت‌مان، این شاه‌مان، این مجلس‌مان بر خلاف قوانین است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشت‌مان دست خودمان باشد.”

ترجمه احمدی نژاد: “ ما می‌گیم که شما اساس نداری زر می زنی ، برو دیگه، باید گورتون رو گم کنید. دولتش که هررری، باهاس بره، این مجلس هم غیر قانونی است. از همین آقایونای وکلا بپرسید: آیا شما وکیل ملتی؟ بگو آره تا دهنتو جر بدم. تو فلان ملت هم نیستی، چه برسه به وکیل. من همین الآن از این ملت می پرسم از دست این رژیم کی خسته است؟ تکبیر بگو داداش.( تکبیر حضار) بیا، من می گم ممه رو لولو برد، همینه! کل این دولت و این شاه و این مجلس مالیده، باید برن اون جاشون رو بزنن به دیوار. اگر هم خیلی می سوزه، بزن تو آب خنک، خاموش بشن. این ها واسه ما یک قبرستان شهید درست کردند. واسه چی آخه؟ آخرشم ممد رضا رفت، چار تا خس و خاشاک باقی گذاشت. ما سه سوت می زنیم همه رو، هووووووشت! درشو گل می گیریم. لکن گل ما اسلامی است. همانطور که لولوی ما هم اسلامی است، همانطور که ممه ما هم اسلامی است.”

آیت‌الله خمینی در بهشت زهرا: “ مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الآن خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سال‌های طولانی با همت همه مردم، نه یک دولت این کار را می‌تواند بکند و نه یک قشر از اقشار مردم این کار را می‌توانند بکنند… تمام نفت ما را به غیر دادند. به آمریکا و غیر از آمریکا دادند.( لاکن آب.) آنی که به آمریکا دادند، عوض چه گرفتند؟ عوض اسلحه برای پایگاه درست کردن برای آمریکا… یعنی اسلحه آورد.”

ترجمه احمدی نژاد: “ مملکت ما رو از قسمت اقتصاد ضایع کردند. ریدند به تمام اقتصاد ما، حالا باید گوله کنیم ده سال دهن مون  صاف بشه تا اقتصاد رو جمعش کنیم. تمام نفت ما رو اوچ ثانیه کشیدن بالا، دادن به آمریکا، مرده شور اون قیافه تونو ببره آمریکا که حال آدم ازتون به هم می خوره. ( حاجی! یه چیکه آب بده بخورم از گرما هلاک شدم.) نفت ما رو دادن به فاک فنا، عوضش زرت و زرت تانک و توپ آوردن. این توپ رو بکنیم کجامون آخه؟”

آیت‌الله خمینی در بهشت زهرا: “ ما می‌گوییم که خود آن آدم، دولت آن آدم، مجلس آن آدم، تمام این‌ها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدهند، این‌ها مجرمند و ما آن‌ها را محاکمه می‌کنیم. من دولت تعیین می‌کنم، من توی دهن این دولت می‌زنم، من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این‌که ملت مرا قبول دارد (‌حضار تکبیر‌) این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد. رفقایش هم قبول ندارند. ملت هم قبولش ندارد. ارتش هم قبولش ندارد. فقط آمریکا از این گروه پشتیبانی کرده و فرستاده به ارتش دستور داده و گفته است که باید از این پشتیبانی کنید. انگلیس هم از این پشتیبانی کرده و گفته است که باید از این پشتیبانی کنید… می‌گوید که در یک مملکت که دو تا دولت نمی‌شود. خوب واضح است این.”

ترجمه احمدی نژاد: “ ببینید ملت، داداش! آبجی! ما می‌گیم که اون مرتیکه شاه، دولتش، مجلس دوزاری اش، کلهم غیرقانونی اند و باهاس برن بوق بزنن( تکبیر) ما همه شونو محاکمه می کنیم. من دولت تعیین می‌کنم، من توی دهن این دولت می‌زنم، من ننه این دولت رو به عزاش می شونم. من حالا که دارم توی دهن دولت می زنم، توی دهن ملت هم می زنم. من با کمک ساندیس دولت تعیین می کنم. شما رو هیچ کس قبول تون نداره، فقط آمریکا از اینها حمایت می کنه که خودش هم پاش لب گوره، داره زرتش قمصور می شه.”

آیت‌الله خمینی در بهشت زهرا: “ یک مملکت دو تا دولت ندارد، لکن دولت غیر قانونی باید برود. تو غیر قانونی هستی، دولتی که ما می‌گوییم، دولتی است که متکی به آرا ملت است، متکی به حکم خداست. تو باید یا خدا را انکار کنی یا ملت را، یا باید سر جایش بنشیند این آدم و ما نخواهیم گذاشت…”

ترجمه احمدی نژاد: “ می گه، یک مملکت دو تا دولت ندارد، خب معلومه افلاطون! معلومه دیپلم ردی! ولی دولت غیر قانونی باید بره لای دست ننه اش. شاپور خان! تو غیر قانونی هستی، مائیم که قانونی هستیم، واسه چی؟ چون خدا گفته. تو باید یا بگی خدا نیست، که اون وقت دسته جمعی می ریزیم سرت باهات همبرگر درست می کنیم، یا خفه شو زر نزن. ( کبیر)