تیرمژگان تو کنی توی چشم، آخ آخ آخ

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

سید محمد حسینی، وزیر ارشاد کابینه احمدی نژاد طی حکمی یحیی طالبیان را به سمت قائم مقام وزیر در امور " شعر و ادب” و رییس حوزه وزارتی این وزارتخانه منصوب کرد. متن این حکم به شرح زیر است:  " به گواهی آگاهی و کمال خواهی و به پشتوانه آشنایی در امر کارگشائی و روشن رائی جنابعالی و نظر به اطمینان خاطر و اعتماد وافر نسبت به توانمندیهای مدیریتی، به منظور هماهنگی در ایجاد گرانسنگی حوزه وزارتی، شما را به سمت قائم مقام وزیر در امور شعر و ادب و رئیس حوزه وزارتی منصوب می‌نمایم. فرهنگ و هنر که حاصل عقل و ذوق است با مردانی از این تبار، اعتبار می یابد.” وی افزود: " تمشیت امور و تقویت حضور نیروهای متعهد و کاردان به استظهار مشیر و مشار، قوت یابد و تنویر افکار، سر بر آستان خرد جمعی می‌سابد. رفتار لطیف و گفتار ظریف با ترکیب صلابت و عطوفت و شدت و رافت، اقتدار و زنهار و غمض و استبصار، همداستان است. کرامت این ساحت با سلامت نگاه شما همراه است و مسیر، به میانبر حسن سلوک، کوتاه! انشاء‌الله توفیق، رفیق طریق عزت و اعتبارتان باد.”

 

یک هفته بعد: بخشنامه صادره

 

اللهم جمیل و یحب الجمال

 

در راستای وایستایی و استمداد از کمیته امداد و ارفاق به رفیق و شفیق، بدینوسیله ادارات کل زیر تشکیل و اساتین و دکاترات معظم که از همگنان و نان به نرخ روز خورندگان، محسوب می گردند، منصوب شده، برای آنان آرزوی توفیق را یار و رفیق مفروض و آرزوی خدمت را به درگاه حضرتش معروض می دارم

 

دکتر م. کوثر، مدیر کل قصیده

دکتر الف. صبو، مدیرکل غزل

دکتر شین. طلوع، مدیرکل رباعی و دوبیتی

دکتر عین. ذاکر، مدیرکل مثنوی

دکتر ح. مولانا، مدیرکل وظیفه و قطعه و تک بیت و حومه

دکتر ف. عراقی، مدیر کل مسمط و مستزاد

دکتر میم. برمودا( یونان سابق)، مدیرکل ترجیع بند و ترکیب بند

دکتر قاف. سیمرغ، مدیرکل حماسه و شعرعرفانی

دکتر میم صغرا، مدیرکل شعرنو و سپید و غیره

دکتر ج. حبشی، مدیرکل اموربین الملل و هایکو و گوته

دکتر حسینعلی حسینی، مدیرکل مقتل خوانی

سردار ثاربن ثار، مدیر کل حراست و هجو و هزل و مطایبه و … شعر

برای کلیه اساتین آرزوی موفقیت و گرانسنگی و هماهنگی و آکله نگرفتن در روزگار بی بصیرتی و دلتنگی می نمایانم.

الاحقر حسینی، وزیر ارشاد اسلامی

 

دو هفته بعد

 

از: اداره کل غزل

به: حراست

 

سردار ثاربن ثار، مدیرکل محترم حراست

 

ضمن آرزوی دیدن رخ یار و نبودن در فراق معشوق بیمار، احتراما به عرض می رساند که خواهر کبری ناظمی، منشی اینجانب که تازه چهار روز است از واحد صدابرداری امور سینمایی به این واحد منتقل شده است، در این چار روز که بقدر چهل سال رفت که من زار می زنم، کز هر مدیرکل که بود کمترین منم، دچار برخی خطایا و مناهی گشته، به گفته اصغر آقا ساقی چای این واحد، با تیر ناوک مژگان خویش روابط مشکوکی با برادر غمزه لو کارشناس این اداره برقرار نموده، طرف نیز همچو تیری از چله رها گشته از اداره بیرون رفت و به نظر می رسد که اگر چه به علت رویت نگهبانی عیش شان منقص گردید، اما در دل چه دانی چه کند شیر مست با، آهو که رفت در پی چیزی نشست. در همین راستا، درخواست می گردد وی را به واحد قبلی عودت داده یا ارشاد نمائید و خواهر غزل مستیار، خواهر عیال اینجانب که از هر لحاظ آمادگی داشته و دواوین شعرا را می داند، به جای وی منصوب نمائید. پیشاپیش، از این درویشی که در حق این حقیر می نمائید، با  دسته متشکرم.

 

دکتر الف. صبو، مدیرکل اداره غزل

بیست و پنجم تیرماه 1389

 

از: اداره کل حراست

به: اداره کل قصیده

 

برادر دکتر م. کوثر

مدیرکل محترم قصیده

بدینوسیله خواهر کبری ناظمی که طی چهار روز آموزش کافی دیده و مراحل کارشناسی بررسی در حوزه قصیده را نزد شورایعالی شعر و اصول مقابله با شبیخون فرهنگی و مبارزه با تهاجم نرم را در این اداره کل گذرانده به عنوان " بررس” به کار بگیرید. شایعات صحت نداشته و به مزاوجت درآمده هیچ مشکلی موجود نیست.

 

سردار ثاربن ثار

مدیر کل حراست

بیست و نهم تیرماه 1389

 

برادر دکتر م. کوثر

مدیرکل محترم قصیده

اینجانبه کمینه، کبری ناظمی، طی بررسی های صورت گرفته، چند فقره قصاید حجیم را بدقت و جزء به جزء بررسی نموده، نظریه اینجانبه جهت مجوز صدور پیوست است:

قصاید " برادر انوری” ملاحظه گردیده، مخالف کلیه ضوابط موجود می باشد، وی از عناصر فتنه محسوب گشته، دارای عقاید سلطنت طلبی بوده، زنا با محارم و لواط و سایر موارد در آن فراوان بوده، نسخه مذکور بکلی امحاء گشته، دستور فرمائید ناشر در صورت مراجعه برای مجوز به مراکز مربوطه معرفی گردد.

قصاید " حاج آقا منوچهری دامغانی” در بخش پائیزه بلامانع می باشد، بخصوص که ترویج آن باعث مقابله با فتنه سبز نیز می گردد، بلامانع است.

قصاید عنصر معلوم الحال " ناصرخسرو قبادیانی” که مروج غربزدگی، مشوق تهاجم فرهنگی دشمن، مخالف با فرمایشات رهبری در مورد بیگانه ستیزی می باشد و دائم مشغول سفر به ممالک مختلفه بوده و هیچ گزارشی از نحوه رفتار او در ممالک فرنگ ارسال نشده، مشکل داشته، البته مطالعه آن برای ریاست محترم جمهور جهت سفر به خارج مفید، ولی نشر آن مشکل دارد. وی دارای زاویه با اندیشه های رهبری بوده و زاویه مذکور بسیار گشاد می باشد.

قصاید فرخی سیستانی، با توجه به مسائل امنیتی بخصوص گروهک ریگی در حال حاضر انتشار آن به مصلحت نمی باشد. به ناشر گفته شود امان نامه بیاورد تا مجوز داده شود.

قصاید برادر " عنصری” اگرچه از نظر شعری اشکالی ندارد، ولی به نظر بی بصیرت به نظر می رسد، فعلا منتشر نشود.

موارد زیر به اطلاع برسد.

دکتر کبری ناظمی، دکترای ادبیات فارسی دانشگاه آکسفورد و کمبریج و هاروارد [همکلاس مرحوم مبرور دکتر کردان] بررس و عیال حاج آقا

6 مرداد 1389

 

از: اداره کل دوبیتی و رباعی

به: معاونت شعر و ادب

 

جناب آقای طالبیان، معاونت محترم شعر و ادب

 

اینجانب امروز با برادر امام ولی( شاه ولی سابق) ملاقات نموده و بفرموده تغییر نام ایشان را از طرف آن معاونت محترم نیز تبریک گفتم. ایشان نیز سه قطعه دوبیتی، با دستخط برای اینجانب، ده قطعه با دستخط روی کاغذ گلاسه، برای آن بزرگوار و سی قطعه دوبیتی مخصوص " وصف آقای دکتر " و در مذمت " شیخان ساده لوح” آورده که برای چاپ مناسب است. وی که قبلا با خواهر قطمیری روابطی داشته و به همین دلیل بیشتر در واحد غزل فعالیت می نمود، اخیرا با ایشان ازدواج نموده و چون ازدواج دوم ایشان می باشد، تصمیم گرفته که دوبیتی بسراید و التماس دعا داشت که وام برای بیت دوم دریافت نماید. دوبیتی های مذکور برای واحد وام ارسال شد، تا دویست میلیون تومان موافقت گردید. در حالی که ایشان خواستار 400 میلیون بود، قرار شد یا تا هفته آینده یک مثنوی در وصف سفرهای استانی ، بانضمام سه غزل در مورد مقام معظم رهبری و چهار هجویه در مورد رهبران جنبش سبز آماده نماید تا وام مذکور پرداخت گردد. به پیوست دوبیتی ها ارسال می گردد.

دکتر شین. طلوع، مدیرکل رباعی و دوبیتی

8 مرداد 1389

 

جناب آقای طالبیان، معاونت شعر و ادب

 

دیدار کی رسد تا روی تو را ببینم، خیره شوم به چشمت بر دامنت نشینم

هر لحظه از آن سوی جهان نغمه ای آواز می شود که ندایی ز خمینی دارد، چه سان می توان گفت این همه لطفی که جهانی به علی یا به حسینی دارد. امروز ملاقاتی رخ داد با برادرخامنه دوست باش( لالام گوالودالام سابق) که شعری را سی سال قبل در وصف آفتاب عالم، روح شرق، آلبالوی ترش درخت بهشت، شفتالوی نرم مسجد و کنشت، مقام ولایت به زبان سواهیلی گفته و چهار سال روی آن کار کرده و این برادر قصد داشت برای عملیات انتحاری به غزه برود، اما به دعوت وزارت خارجه به ایران آمده و دیوان شعر را که حدود سه کیلو و 157 گرم وزن داشت، اکثر اشعار روی مقوا سروده شده بود، تحویل اینجانب داد. کل دیوان را ردیف ( امام) سروده است، اما با توجه به اینکه مورد ( امام)خمینی (ره) چهار مورد موجود بود، ایشان پیشنهاد می کرد قافیه را عوض کند و نام مبارک آقا ( امام موجود) را بگذارد. پیشنهاد می کرد که یک سفر حج و یک قطعه زمین و یک مدرسه و یک دکان برای او در تانزانیا بوسیله کمیته امداد داده شود. با پیشنهاد او موافقت کردیم، چون هنوز از بودجه مربوط به اشعار خارجی برای رهبری هیچ هزینه نکرده ایم. اگر مخالفتی بود، بفرمائید.

 

دکتر ج. حبشی، مدیرکل اموربین الملل و هایکو و گوته