دولت حماس و دولت حماسه

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

عده ای از منابع بدون نام می گویند میان دولت حماس و دولت احمدی نژاد که کمابیش دولت ‏حماسه است، شباهت هایی وجود دارد.‏

اول: هر دو تاشان در یک انتخابات تصادفی و به دلیل اشتباهات مردم رای آوردند. ‏

دوم: هر دوتاشان مردم شان را فقیرتر و کشورشان را بدنام تر کردند.‏

سوم: برای هر دوتاشان دوستان خارجی از مردم خودشان بیشتر اهمیت دارند.‏

چهارم: هر دوتاشان وقتی به خارج می روند قهرمان هستند و توسط طرفداران صلح استقبال ‏می شوند، اما وقتی داخل کشور هستند مصیبت ملی اند و طرفداران صلح را کتک می زنند.‏

پنجم: هر دوتاشان می خواهند مردم را مسلمان کنند و بفرستند بهشت، ولی خودشان حال کنند ‏و بروند به جهنم.‏

ششم: هر دوتاشان حاضرند به هر قیمت شده اسرائیل را نابود کنند، حتی به قیمت نابودی مردم ‏شان و خودشان.‏

هفتم: هر دوتاشان برای باقی ماندن نیاز دارند بجنگد، اما می دانند اگر بجنگند شکست می ‏خورند. برایشان مهم نیست کشورشان نجات پیدا کند، مهم این است که دشمن شان از بین برود.‏

هشتم: هردوتاشان می خواهند بچه ها زودتر مرد شوند و بجنگند، جوانان را کتک می زنند تا ‏زودتر مرد بشوند، و از زنان می خواهند جوری لباس بپوشند که معلوم نشود زن هستند.‏‎ ‎

نهم: هر دوتاشان عرضه اداره کشورشان را ندارند، به همین دلیل مشکلات شان را گردن ‏خارجی ها یا اشغالگران می اندازند.‏

دهم: رهبر هر دوتاشان یک نفر است، منبع درآمدشان یک جاست، دشمن شان یکی است، ولی ‏هیچ شباهتی به هم ندارند. ‏

اما عده ای از منابع نام و نشاندار می گویند ‏

اول: بابا جان حماس هر چه قدر هم ما با سیاست هایش موافق باشیم یا نباشیم از مردمش رای ‏سالم گرفته و نماینده آن هاست. اما دوستان پانزده در صدی که با طرح های پیچیده بسیج و ‏سپاه به صحنه آمده اند و آمدنشان صدای همه را درآورده هیچ ربطی ندارند.‏

دوم : حماس تندرو ممکن است برای جامعه خشمگینی که هر خانواده چند شهید داده خوب ‏باشد اما جامعه ایرانی داشت زندگی اش را می کرد و تا این دولت نیامده بود مشکلی نداشت و ‏با کسی خونی نبود و حتی نظام سی سال پیشش هم خونی نبود. ‏

خلاصه منابع نام و نشاندار با منابع بی نام و نشان ساعت ها گفتگو کردند و سرانجام به این جا ‏رسیدند که البته مردم ایران و غزه شباهت هائی به هم دارند یا با دولتی که دارند که می ‏توانستند داشته باشند.‏

ده شباهت میان مردم غزه و مردم ایران

منابع بی نام و نشان می گویند:‏

‏1) از بیرون توسط دنیا محاصره شدند و از داخل دولت توی سرشان می زنند.‏

‏2) مردم دنیا برایشان دلسوزی می کنند در نتیجه دولت شان قدرتمند تر می شود و محکم تر ‏توی سرشان می زند.‏

‏3) هرچه بیشتر مردم مصیبت می کشند، رهبران شان گردن کلفت تر می شوند.‏

‏4) روشنفکران داخلی از دولت متنفرند منتهی حاضر نیستند کشورشان را ترک کنند، اما ‏روشنفکران خارجی عاشق دولت شان هستند، اما حاضر نیستند بروند در آنجا زندگی کنند.‏

‏5) برای اینکه دولت بماند مردم باید بروند و برای اینکه دولت زنده باشد مردم باید بمیرند.‏

‏6) مردم بخاطر لج کردن با یک گروه، یکی دیگر را روی کول شان سوار کردند، حالا هر ‏کاری می کنند پائین نمی آید.‏

‏7) دولت برای اینکه مردم امنیت داشته باشند، کاری می کند که هر هفته تعدادی از آنها کشته ‏می شود.‏

‏8) مردم باید شش سال تلاش کنند تا به جایی برسند که پنج سال قبل در آن بودند.‏

‏9) دولت اگر دشمن نداشته باشد نابود می شود و اگر نجنگد دلیلی برای ادامه حیاتش وجود ‏ندارد.‏

‏10) هیچ تصویری از زندگی مردم وجود ندارد، تنها تصاویری که وجود دارد از مرگ مردم ‏یا بدبختی های مردم است. ‏

منابع نام و نشاندار نزدیک بود یقه خود را پاره کنند و می پرسیدند کجا حماس تو سر مردم ‏زده در این روزها، کجا گردن رهبرانشان کلفت شده کجا روشنفکران فلسطینی از دولتشان ‏متنفرند و خلاصه با مواد ده گانه بالا هیچ نوع همخوانی نشان نداده جز در مورد شماره ده ‏حاضر به همرائی نبودند.‏

باز یکی پادرمیانی کرد و گفت خیلی خوب بگویند تفاوت های دولت ایران و حماس را.‏

تفاوت میان دولت حماس و دولت ایران

اول: دولت حماس به این دلیل با اسرائیل می جنگد که یا باید با هم بجنگند یا صلح کنند، در هر ‏حال این دو تا به هم ربط دارند، دولت ایران هیچ دلیلی ندارد با اسرائیل بجنگد، اما می جنگد. ‏

دوم: دولت حماس وقتی با اسرائیل می جنگد دهها نفر از مردم فلسطین می میرند. دولت ایران ‏هم وقتی با اسرائیل می جنگد، باز هم دهها نفر از مردم فلسطین می میرند.‏

سوم: دولت حماس برای اینکه اسرائیل را نابود کند، باید برود به بیت المقدس، اما ما برای ‏اینکه اسرائیل را نابود کنیم باید برویم میدان قدس یا میدان فلسطین.‏

چهارم: دولت حماس برای ضربه زدن به حامیان اسرائیل به عوامل اسرائیل حمله می کند، اما ‏ما نویسندگان و دانشجویان خودمان را دستگیر می کنیم و مجبورشان می کنیم اعتراف کنند که ‏از عوامل اسرائیل اند بعد آنها را کتک می زنیم.‏

پنجم: دولت حماس برای جنگ با اسرائیل از ایران و اسرائیل پول می گیرد و به مردم ‏کشورش می دهد، دولت ما پول مردم ایران را به فلسطین می دهد تا حماس با اسرائیل بجنگد.‏

ششم: دولت حماس برای جنگ با اسرائیل ماشین های اسرائیلی را منفجر می کند، پلیس ‏اسرائیل را زخمی می کند، خیابان های اسرائیل را به آتش می کشد و به آن کشور زیان می ‏زند، مردم ما برای جنگ با اسرائیل ماشین های نیروی انتظامی را آتش می زنند، به پلیس ‏کشور خودمان حمله می کنند، پرچم هایی که خودمان درست کردیم آتش می زنند و خسارتش ‏را دولت خودمان می دهد.‏

هفتم: دولت حماس ممکن است با اسرائیل صلح کند، چون اگر جنگ ادامه پیدا کند لطمات ‏زیادی می خورد، اما ما امکان ندارد با اسرائیل صلح کنیم، چون هر چقدر هم جنگ ما و ‏اسرائیل ادامه پیدا کند، ما لطمه نمی خوریم.‏

توضیح ویراستار: منابع نام و نشاندار باز هم اختلاف داشتند با این قسمت اما دیگر خسته شده ‏بودند. رضایت دادند که این اختلاف های هفت گانه درج شود اما از منابع بی نام و نشان ‏خواستند اگر گذارشان به فروشگاهی افتاد که انصاف می فروخت چند بسته خریداری کنند و ‏همه چیز را به یک چشم نبینند. در ضمن با عوامل دست راستی هم زیاد رفت و آمد نکنند.‏