میو، صدای پای گربه

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

رئیس جمهور گفته است: " پای گربه زیر کامیون شهرداری می رود صدها قطعنامه حقوق ‏بشری می دهند.” به همین دلیل برآن شدیم با گربه مذکور که گفته می شود به دلیل رفتن پا زیر ‏کامیون شهرداری در پزشکی غیرقانونی به سر می برد، مصاحبه کنیم. ‏

ما: سلام، حال تون چطوره؟

گربه مذکور: از احوالپرسی شما

ما: ریاست محترم جمهور لطف کردند و از مشکلات گربه ها گفتند، بگید که ماجرا چی بود؟

گربه مذکور: والله فقط میو، من عرض دیگری ندارم.‏

ما: لطفا بفرمائید که چطور شد پای شما زیر کامیون شهرداری رفت؟

گربه مذکور: می خواستم عرض کنم که اون کامیون نبود، بنز بود……‏

ما: خب، لطفا بفرمائید چطور شد پای شما زیر بنز شهرداری رفت؟

گربه مذکور: می خواستم عرض کنم که اون بنز شهرداری نبود، بنز دادستانی بود…..‏

ما: بسیار خب، بفرمائید چطور شد پای شما زیر بنز دادستانی رفت؟

گربه مذکور: عرض کنم خدمت شما که پای ما نرفت، سر اونها رفت…..‏

ما: پس لطفا بفرمائید که چطور شد سر اونها زیر بنز دادستانی رفت؟

گربه مذکور: حضورتون عرض کنم که سر اونها زیر بنز دادستانی نرفت، بلکه کار اونها زیر ‏سر بنز دادستانی بود…..‏

ما: پس لطفا بگید که چی شد که چی زیر سر بنز دادستانی بود؟‏

گربه مذکور: ببینید، آقای خبرنگار که من نمی دونم سگی یا گربه ای یا فردا می آی منم می ‏خوری، می خواستم بگم که صبح یه بنز دادستانی اومد، هشت تا آدم رو دراز دراز آویزون ‏کردن و رفتن، می خواستم بگم همه ماجراها زیر سر اونهایی بودن که توی بنز دادستانی ‏نشسته بودن.‏

ما: پس ماجرای رفتن پای شما زیر کامیون شهرداری که به وسیله سازمان های حقوق بشری ‏گزارش شده دروغ بوده؟

گربه مذکور: صد درصد، اصلا کامیونی در کار نبود که پای ما زیرش بره، فقط یک ‏آمبولانس بود که بعد از اینکه اون هشت تا رو دراز کردن، آوردنشون پائین و بردن شون ‏قبرستون، پای ما هم نرفت زیر آمبولانس….‏

ما: پس شما گزارشات دروغ و یاوه گویی های سازمان های حقوق بشری رو علیه شهرداری ‏و ارگان های دیگر نظام تکذیب می کنید و از همین جا مشت محکم می زنید؟

گربه مذکور: صد درصد، من تکذیب می کنم. اصلا پای من زیر کامیون شهرداری نرفت، ‏وقتی حقوق بشریان جهانی نمی توانند بنز و آمبولانس و کامیون شهرداری و سر آدم و پای ‏گربه را تشخیص بدهند، وای به حال شورای امنیتی که شعارهای باصطلاح بشری می دهد.‏

ما: پس شما هیچ شکایتی از کامیون های شهرداری ندارید؟

گربه مذکور: من هیچ شکایتی از کامیون های شهرداری ندارم، فقط می خواستم بگم که ای ‏کامیون های عزیز سعی کنید همون آمبولانسی که هستید باشید، ای شهرداری عزیز! سعی ‏کنید همون دادستانی که هستید باشید.‏

ما: پیامی برای سگهای عزیز ندارید؟

گربه مذکور: فقط می خواستم بگم میو….‏