گاز، نفت، ترمز و قطار هسته ای

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

با توجه به این که آیت الله امامی کاشانی امام جمعه تهران گفته است: « هر وقت که کشور با ‏کمبود گاز مواجه می شود، عده ای بلافاصله توپ را به زمین دولت می اندازند.» به نظر شما ‏اگر مردم این کار را نکنند، باید چکار کنند؟

توضیح مقدماتی اول: منظور از کمبود گاز، همان قطع گاز است. ‏

توضیح مقدماتی دوم: منظور از بلافاصله، همان سه روز بعد است.‏

علت اول: معمولا در همه کشورها وقتی وسط سرمای زمستان گاز به مدت سه روز قطع می ‏شود، مردم شهر را آتش می زنند، منتهی مردم ایران چون آدمهای نجیبی هستند، فقط توپ را ‏پرت می کنند توی زمین فوتبال. فوتبال ایران هم زیر نظر دولت است، در نتیجه توپ می افتد ‏توی زمین دولت. ‏

علت دوم: مردم وقتی گازشان قطع می شود، از خانه بیرون می روند و تصمیم می گیرند ‏فوتبال بازی کنند تا گرم شان بشود، در نتیجه وارد استادیوم می شوند، اما متوجه می شوند که ‏رئیس جمهور به جای این که به فکر حل مشکل گاز مردم باشد، در استادیوم مشغول سخنرانی ‏در مورد تولید انرژی هسته ای است. مردم هم از خوشحالی این که بزودی انرژی هسته ای ‏تولید می شود و خانه های شان گرم می شود، توپ را شوت می کنند، و طبیعتا توپ می افتد ‏توی زمین دولت.‏

علت سوم: یک دلیل بسیار مهم برای این که مردم توپ را می اندازند توی زمین دولت این ‏است که مردم ما شعور ندارند که بفهمند گازرسانی به خانه ها، زیر نظر قوه قضائیه است و ‏در حقیقت قوه قضائیه است که باید گازرسانی کند و در تمام جهان هم اگر دقت کرده باشیم، ‏قوه قضائیه مسوول تامین انرژی برای مردم است، البته در کشورهایی مانند آمریکا و هند ‏گازرسانی زیر نظر کنگره و در انگلیس زیر نظر مجلس عوام است، اما چون مردم ایران ‏متاسفانه فکر می کنند چون تولید انرژی هسته ای کار دولت است، به همین دلیل تامین گاز و ‏برق و نفت و بنزین هم کار دولت است، به همین دلیل به جای این که توپ را پرت کنند توی ‏زمین قوه قضائیه آن را پرت می کنند توی زمین دولت.‏

علت چهارم: دلیل دیگری که مردم وقتی گازشان قطع می شود، توپ را توی زمین دولت پرت ‏می کنند، سرمای زیاد و دوری راه است. چون در حقیقت قطع شدن گاز توسط دولت ‏ترکمنستان صورت گرفته و دولت ایران در این مورد هیچ نقشی ندارد، مردم هم این موضوع ‏را می دانند. برای همین وقتی گاز قطع می شود، مردم سعی می کنند توپ را پرت کنند توی ‏زمین دولت ترکمنستان، منتهی چون هوا سرد است و راه دور است، توپ می افتد توی زمین ‏دولت خودمان. پیشنهاد می شود، از این پس مردم وقتی گازشان قطع می شود، بخصوص در ‏مناطق مرزی بروند به منطقه مرزی ترکیه یا آذربایجان یا ترکمنستان و توپ را شوت کنند به ‏آن طرف مرز تا بیفتد توی زمین دولت آنها.‏

علت پنجم: مهم ترین موضوع این است که در حقیقت مردم توپ را می خواهند پرت کنند توی ‏زمین بخش خصوصی، اما چون هنوز اصل 44 که دو سال قبل باید اجرا می شد، قرار است ‏‏44 سال دیگر اجرا شود، بخش خصوصی نه زمین دارد و نه گاز، در نتیجه مردم نمی توانند ‏توپ را توی زمین بخش خصوصی بیندازند، برای همین توپ می افتد توی زمین دولت.‏

علت ششم: اصلی ترین دلیل هم این است که معمولا وقتی گاز مردم قطع می شود و سرمای ‏هوا هم 10 درجه زیر صفر است، تنها کسی که یا در زمین بازی مشغول سخنرانی است و یا ‏دارد بازی می کند، دولت است. مردم هم توپ را پرت می کنند توی زمین دولت که حداقل با ‏توپ بازی کند، در نتیجه توپ می افتد توی زمین دولت.‏

نتیجه گیری سیاسی: وقتی دولت مشغول بازی است، طبیعی است که ممکن است توپ مردم ‏توی زمین اش بیفتد.‏

نتیجه گیری دولتی: وقتی همه چیز دست دولت است، توپ هم می افتد توی زمین دولت.‏

نتیجه گیری اخلاقی: مردم ما آدمهای نجیبی هستند و به همین دلیل حتی اگراز سرما یخ بزنند ‏هم باعث سرگرمی دولت می شوند. ‏