ایران، در جواب حمله می کند یا تساهل

نویسنده

» گزارش گاردین از حمله اسرائیل به ایران

هریت شروود 

طبق یک مستند تلویزیونی، در سال ۲۰۱۰، وزیر دفاع و نخست وزیر اسرائیل دستور حمله به تاسیسات اتمی ایران را صادر کرده بودند.

اما این دستور اجرا نشد زیرا با اعتراض شدید دو چهره امنیتی مهم، رئیس موساد و رئیس ارتش اسرائیل، مواجه شد.

در این مستند گفته شد که در پایان جلسه بنجامین ناتنیاهو و باراک با وزاری انتخابی، به ارتش اسرائیل ابلاغ شد که به حالت آماده باش برای حمله در بیایند.

اما گابی اشکنازی، فرمانده ارتش و میر داگان، رئیس موساد که در جلسه حضور داشتند به این اقدام اعتراض کردند. در این مستند دو ساعته دیدیم که داگان به ناتنیاهو و باراک گفت: “آغاز جنگ یک اقدام غیر قانونی است. تنها کابینه حق دارد چنین دستوری را صادر کند.” در این برنامه داگان بعد از جلسه در مورد نخست وزیر و وزیر دفاع می گوید که آنها تلاش می کنند تا جنگ را از آن خود کنند.

اشکنازی از اینکه این سطح هشدار ممکن است منجر به یک جنگ زمینی اجتناب ناپذیر شود، در هراس بود. وی گفت: “این اقدامی نیست که بدون اطمینان داشتن از نتیجه موفقیت آمیز، اجرایش کنید.”

اشکنهازی و میر داگان از آن زمان دیگر بر سر کار نیستند.

باراک که در این فیلم با او مصاحبه شده بود، گفت که این فرمان اجرا نشد زیرا ارتش توانایی عملیاتی لازم را نداشت. او این را که روسای امنیتی اسرائیل علیه این فرمان رای داده بودند، تکذیب کرد.

وی گفت: “این مسائل که مطرح می کنید، از مسئولیت های دولت است. اینکه فرمانده ستاد ارتش آن را توصیه نکند، احتمال دارد اما ما می توانیم به این توصیه عمل بکنیم یا نکنیم. فرمانده ارتش باید از لحاظ حرفه ای به ما بگوید که ارتش توانایی عملیاتی دارد یا نه و اگر چنین نیست باید توصیه های لازم را بکند. اما توصیه های او لازم الاجرا نیست.”

باراک همچنین گفت که آن هشدار الزاما به معنای جنگ نبود.

ایلانا دایان، گزارشگر برنامه گفت که بخش سانسور ارتش اسرائیل اجازه نداده است که این برنامه در سال ۲۰۱۰ پخش شود.

اشکنازی و داگان زمانی که مقام خود را ترک کردند، اعلام داشتند که با حمله به ایران مخالف بودند. در ماه اوت، اشکنازی گفت که ما هنوز به مرحله جنگ نرسیده ایم و باید راه را برای تحریم ها و دیپلماسی باز بگذاریم.

داگان گفت که بمباران ایران احمقانه ترین پیشنهادی بود که تابحال شنیده بود. وی شبکه سی بی اس گفت: “حمله به ایران قبل از امتحان راه های دیگر، کار درستی نبود.”

روسای فعلی ارتش و موساد نیز معتقدند که حمله یکجانبه به ایران کار درستی نیست. آمریکا آنها را به مدارا فراخوانده است و معتقد است که تحریم ها به زمان نیاز دارند تا تاثیر خود را بگذارند.

بنجایمن ناتنیاهو در سخنرانی اش در سازمان ملل در ماه سپتامبر، از احتمال حمله اجتناب ناپذیر اسرائیل به ایران عقب نشینی کرد و “خط قرمزی” را ترسیم کرد که به درجه توانایی اتمی ایران باز می گشت؛ توانایی که ایران تا بهار یا تابستان سال آینده به آن دست پیدا نمی کند. ایران می گوید که برنامه های اتمی اش صلح آمیز است و قصد تولید بمب اتم ندارد.

اسکات جانسون، تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید که اسرائیل دو سال دیگر هم با مشکلات مواجه خواهد بود. مشکلاتی که باعث شد این کشور نتواند در سال ۲۰۱۰ بصورت یکجانبه به ایران حمله کند. مثل کمبود سوخت رسانی هوایی که برای حمله بمب افکن های سنگر شکن لازم است. وی گفت: “آنها با وجود اینکه بسیار تمایل به حمله یکجانبه به ایران دارند، اما بدون آمریکا نمی توانند دست به این کار بزنند.”

میر جوانفر، تحلیلگر ایرانی تبار اسرائیلی معتقد است که پخش این مستند درست دوماه قبل از انتخابات اسرائیل،ممکن است معنای خاصی داشته باشد. وی می گوید: “در این فیلم نشان داده شد که ناتنیاهو و باراک بدون توجه به نظرات کابینه و بدنه امنیتی کشور، قصد آغاز یک جنگ را داشتند که این نشانه بی مسئولیتی شان است. اینکه ارتش اسرائیل اجازه داده است که این فیلم پخش شود ممکن است به این معنا باشد که آنها تلاش می کنند این حس را القا کنند که بدنه نظامی اسرائیل از وقوع یک جنگ فاجعه آمیز جلوگیری کرده است.”

فیلم شبکه دوم اسرائیل زمانی پخش شد که اتاق فکر معتبر اسرائیلی، موسسه مطالعات امنیت ملی، نتیجه تقریبی حمله به ایران را در ۴۸ ساعت بعد از این واقعه منتشر کرد. در این سناریو اسرائیل تنها زمانی آمریکا را با خبر می‌کند که حمله صورت گرفته است. ایران با پرتاب ۲۰۰ موشک به سمت اسرائیل به حمله پاسخ می دهد و از متحدانش در لبنان و غزه هم می خواهد همین کار را بکنند. با اینحال ایران تلاش می کند تا به پایگاه های آمریکا آسیبی نرسد.

به گفته این اتاق فکر دو طیف با حمله به ایران مخالف هستند: “کسانی که معتقدند حمله به ایران منجر به وقوع جنگ جهانی سوم می شود و گروه دوم معتقدند که ایران با تساهل و خویشتنداری بازی جنگ را پیش می برد زیرا توانایی های ایران برای برافروختن آتش جنگ در خاورمیانه محدود است. بازی جنگ در جهت خویشتنداری و تساهل پیش خواهد رفت.”

گاردین، پنج نوامبر