اعتصاب خشک تا حضور وزیر علوم

نویسنده

etesabkhoshk.jpg

سمیه طواف زاده

‏”دانشجویان دانشگاه بیرجند از دو روز قبل و در اعتراض به مشکلات رفاهی و نبود امکانات آموزشی و ‏صنفی اقدام به تحصن کردند تا بدین ترتیب مراتب اعتراض خود را به مسوولان مرکز نشین اعلام نمایند”.‏

این بخشی از اظهارات یکی از دانشجویانی است که دراین تحصن حضور داشته است. این دانشجو می افزاید:‏‎ ‎‏”ما به نحوه اداره دانشگاه نیز اعتراض داریم. از نظر ما نحوه اداره این دانشگاه مطلوب نیست و خارج از ‏استانداردهای آموزشی است”.‏

اعتراض دانشگاه بیرجند اما در زمانی رخ می دهد که پیش از آن و در طول هفته ی گذشته دیگر دانشگاه های ‏کشور هم شاهد اعتراض های فراوانی بوده است. علاوه بر دانشگاه سهند تبریز که در پی اقدام یکی از ‏مسوولین دانشگاه در بی حرمتی به یک دختر دانشجو زمینه های اعتراض دانشجویان فراهم شد، در ‏دانشگاههای دیگر از جمله بابل، زاهدان، شیراز، علامه و چند دانشگاه دیگر نیز دانشجویان اقدام به ‏برگزاری تحصن های اعتراضی کردند.‏

اینک دانشجویان دانشگاه بیرجند هم در اعتراض به مشکلات صنفی از قبیل شلوغی خوابگاه ها، کیفیت نا ‏مطلوب غذای سلف سرویس و کمبود امکانات رفاهی اقدام به برگزاری این تجمع اعتراضی کرده اند. اما در ‏کنار این مساله و به گفته یکی از دانشجویان حاضر در تجمع:‏‎ ‎‏”هدف دیگر ما در این تجمع اعتراض به آغاز ‏شدید و گسترده برنامه اسلامی سازی دانشگاه ها و همچنین اعلام همبستگی با دانشجویان معترض دیگر ‏دانشگاه های کشور است که در دو هفته گذشته در اعتراض به سر می بردند”.‏

تجمع دانشگاه بیرجند ابتدا به دعوت شورای صنفی این دانشگاه برگزار شد و بیش از هزار نفر از دانشجویان ‏در آن حضور یافتند؛‎ ‎اما در ادامه با تشکیل شورای متحصنین وارد فاز دیگری شد و از یک تجمع زود گذر ‏فراتر رفت.‏

این تجمع که از صبح روز شنبه 14 اردیبهشت آغاز شده، هم اکنون با اعتصاب غذای خشک 30 نفر از ‏دانشجویان ادامه دارد. به گفته یکی از دانشجویان”وضعیت جسمانی چند تن از اعتصاب کننده ها هم بسیار ‏وخیم است.‏

این در حالی است که شورای متحصنین پایان تحصن خود را منوط به حضور شخص وزیر علوم در دانشگاه ‏کرده است. رئیس دانشگاه بیرجند به همراه هیات رئیسه دانشگاه در این تجمع حاضر شدند ولی از آنجا که ‏خواسته ی دانشجویان حضور شخص وزیر علوم است تحصن همچنان ادامه دارد.‏

یکی از فعالین دانشجویی دانشگاه بیرجند می گوید:‏‎ ‎‏”نیروهای امنیتی خارج از دانشگاه از جمله بسیج و ‏وزارت اطلاعات که همواره توسط حراست در جریان امور قرار می گیرند و اعضای آنها به دعوت حراست ‏به راحتی وارد دانشگاه می شوند فشارهای بسیاری به برخی از متحصنین و شورای متحصنین وارد آورده اند ‏ولی دانشجویان برای رسیدن به خواسته های به حق خود، یعنی بهبود وضعیت صنفی-رفاهی همچنان به ‏تحصن خود ادامه خواهند داد”.‏

نیروهای امنیتی و لباس شخصی در طول چند روز گذشته در ساعت های مختلف اقدام به فیلمبرداری از ‏تحصن دانشجویان کرده اند.‏