صبح ها چطوری از خواب پا می شیم؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

اگر هر کدوم از اینها بیان سر کار. صبح ها چطوری از خواب پا می شیم

ولایتی: با صدای اذان از خواب می پریم. دست بچه رو می گیریم و دو ساعت پیاده می بریمش تا مدرسه. بعد می ریم به فرمانداری کابل تا ببینیم که آیا پناهندگی برادرمون هم که دو ماه قبل مثل یک میلیون ایرانی دیگه به افغانستان پناهنده شده اند، پذیرفته شده یا نه.

جلیلی: با صدای حاجی از خواب می پریم. در سلول باز می شه و صبحانه توی لیوان پلاستیکی چای می ده با یه تیکه پنیر و نصف نون و دو تا قند.

حداد عادل: با صدای چهچه بلبل از خواب بیدار می شیم. از این شونه به اون شونه می چرخیم. بعد بلند می شیم یه دود می گیریم و تنمون رو می خارونیم و رادیو رو می گیریم. رئیس جمهور داره توی مجلس یک غزل حافظ می خونه. یه چایی پررنگ با نبات می خوریم و دوباره زیر لحاف می ریم و تنمون رو باز هم حسابی می خارونیم. اگه تلفن قطع نشده بود می تونستیم زنگ بزنیم دنبال کار بگردیم.

قالیباف: با صدای لگدی که در اتاق خوابگاه رو شکسته از خواب می پریم، بعد در اثر ضربه باتومی که به سرمون می خوره بیهوش می شیم. شب به هوش می آئیم.

غرضی: یکی می گه پاشو داداش صبح شد. خوب شد دیشب اومدیم تا صبح تو صف خوابیدیم که ارز دولتی با نرخ ارزون ۵۰۰۰ تومن بگیریم. ارز رو از بانک می گیریم و می بریم می فروشیم به سعید طلا صراف خیابون جمهوری. دویست هزار تومن کاسب می شیم. با صد هزار تومنش دو تا سنگک می خریم با نیم کیلو پنیر و یک کیلو انگور. سی هزار تومن هم می دیم تاکسی برسیم خونه، صبحانه با عیال بزنیم به بدن. تا فردا هم خدا کریمه.

رضایی: با صدای بچه که می گه سرویس اومد از خواب پا می شیم. سرویس سپاه اومده بچه رو ببره مدرسه. بعد زن مون رو می رسونیم پادگان مالک اشتر، چون از امروز بافت یه قالی جدید رو در کارخونه واحد خواهران پادگان آغاز می کنن، بعد می ریم برای تولید یک سرویس کارد و چنگال ملی با لشکر شش سپاه صاحب الزمان یه قرارداد توپ می بندیم. عصر با رفیق مون می ریم پیتزاقدس، که بهترین پیتزای کشور رو با همکاری ارتش ایتالیا و ایران تهیه می کنه. موقع برگشتن به خونه یه عالمه خرید می کنیم و برمی گردیم خونه.

روحانی: با صدای زنگ ساعت از خواب پا می شیم، می ریم از خونه بیرون و کار رو شروع می کنیم.

عارف: سر ساعت شش و پونزده دقیقه از خواب بیدار می شیم، سر ساعت شش و سی دقیقه صبحانه می خوریم، سر ساعت هفت و سه دقیقه لباس می پوشیم و سر ساعت هفت و بیست دقیقه از خونه می ریم بیرون و سر ساعت هفت و پنجاه و هشت دقیقه می رسیم به دفتر شرکت.