انقلاب اسلامی زورکی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

البته انقلاب اسلامی نه اینکه ممکن است زورکی باشد، قطعا همین طور است. طرف از فاصله چند هزار کیلومتری، از دیدن چهار تا سنگ به دست و نقاب پوش که اگر خودش شبیه آنها را در تهران دیده بود، اعدام شان می کرد، حدس می زند که جنبش مصر یک انقلاب اسلامی است، آن وقت اخوان المسلمین که سه سال قبل از خدا مسلمان بودند، خودشان رسما و علنا اعلام می کنند، انقلاب مصر اسلامی نیست. حالا خوب است یادمان نرفته احمدی نژاد داشت خودش را جر می داد که حتی اگر شده توی ارادان یک کنسولگری برای مصر باز کند، شانس آورد خیابان خالد اسلامبولی رفت توی چشم کسانی که فرقش را نمی فهمند، مصر رابطه اش را با ایران عادی نکرد، وگرنه چه فرقی می کرد حسنی مبارک با علی آقای خامنه ای، فقط مصری ها خوشبختانه همین یکی را دارند، برود تمام می شود، ما مصیبت مان که یکی دو تا نیست. به همین دلیل است که من معتقدم به سووالات زیر جواب بدهید شاید مساله حل شد و تا آن موقع مبارک هم رفته باشد، احمدی نژاد هم برود خیال مان راحت بشود.

 

احمدی نژاد گفت: " امروز در هر نقطه ای از جهان نشانه ای از انقلاب به چشم می خورد.”

گزینه اول: تراکتورسازی در کاراکاس

گزینه دوم: اضافه وزن در رهبران حماس

گزینه سوم: جمعیت ایرانیان در اسرائیل 

گزینه چهارم: دانشجو در هاروارد

گزینه پنجم: انواع خبرنگاران ایرانی در همه جای دنیا

گزینه ششم: قبر غلامحسین ساعدی در پرلاشز پاریس

گزینه هفتم: توالت عمومی احداث شده توسط کمیته امداد در جمهوری آذربایجان

 

با توجه به اینکه آقای سید محمد رضا نیری گفته است: " تفکرات امام بعد از سه دهه به مصر و تونس رسید.” اما این تفکرات بعد از سی سال به میدان پاستور نرسید، چه مشکلی وجود دارد؟

گزینه اول: تفکرات امام از پشت کوه جماران به طرف افغانستان و بعد چین و بعد آفریقا می رود و بعد از دور زدن کره زمین از آن طرف به میدان پاستور می رسد، به همین دلیل شصت سال بعد به ایران می رسد.

گزینه دوم: تفکرات امام با دوچرخه به مصر و تونس رفت، پس سی سال طول کشید، اما این تفکرات از احمد آقا داده شد به حسن آقا، از حسن آقا به علی آقا، از علی آقا به زهرا خانم، زهرا خانم هم فعلا توی خانه زندانی است، هنوز تفکرات آقا به میدان پاستور نرسیده است.

گزینه سوم: مصر و تونس طرف شمیران هستند، زودتر می رسد.

گزینه چهارم: تفکرات امام یک جوری است که فقط وقتی ترجمه می شود قابل درک است، وگرنه به فارسی کسی آن را نمی فهمد.

 

محمدرضا ترقی از کجاش فهمید که: " میان جنبش سبز و انقلاب در کشورهای عربی هیچ سنخیتی وجود ندارد؟”

گزینه اول: در مصر مبارک 28 سال دیکتاتور بود، در تونس بن علی 23 سال دیکتاتور بود، در ایران سید علی 22 سال دیکتاتور بود، بین اینها هیچ سنخیتی وجود ندارد.

گزینه دوم: در مصر دولت 100 مخالف را در خیابان کشت، در ایران دولت 90 نفر را در خیابان کشت، در تونس دولت 70 مخالف را در خیابان کشت، اینها با هم سنخیتی ندارد.  

گزینه سوم: در مصر مردم شعار می دهند مرگ بر دیکتاور، در تونس مردم شعار می دهند مرگ بر دیکتاتور، در ایران مردم شعار می دهند مرگ بر دیکتاور، این ها با هم سنخیتی ندارند.

گزینه چهارم: تنها تفاوت اش این است که مردم مصر و تونس مسلمانند ولی شعارهای ضد دیکتاتوری می دهند، مردم ایران یک کمی مسلمانند، ولی شعار اسلامی می دهند.

 

کرمی گفت: " خطبه های رهبر انقلاب چراغ راهی برای ملت های منطقه است.” چه ضرب المثلی مناسب است.

گزینه اول: چراغی که به مسجد تهران رواست، به خیابان مصر حرام است.

گزینه دوم: گذشته چراغ راه آینده است، گذشته شو دیدیم آینده شم می بینیم.

گزینه سوم: ای آقای کمر باریک، همسایه روشن کن خونه تاریک.

گزینه چهارم: قورباغه که توی نیل سربالا می ره، کرمی توی تهران ابوعطا می خونه.

 

آیت الله جنتی گفت: " حسن نصرالله و احمدی نژاد در مصر محبوب اند” کوتاه ترین جمله را انتخاب کنید.

گزینه اول: بده بره. 

گزینه دوم: درهم ببرین زودتر.

گزینه سوم: زود ببرش، مال شما.

گزینه چهارم: مال بد بیخ ریش صاحابش.

گزینه پنجم: من فکر می کنم این جزو خاطرات جنتی در زمان سینوهه است.