چند نتیجه از یک انتخابات

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

اول: پنج عضو هیئت رئیسه مجلس رای نیاوردند، این امر نشان می دهد که مردم به مجلس پیرو نظام اعتماد کامل دارند.

دوم: خواهر رئیس جمهور محبوب نظام در شهر خودش رای نیاورد، در حالی که در انتخابات دوره اصلاحات برادر رهبر، برادر رییس جمهور، برادر زاده رییس مجمع، یک همسر وزیر، یک برادر وزیر در رقابت های سالم  رای آورده بودند، این نشان می دهد که  نظام و شخص رئیس جمهور و خانواده او  حالا تا چه حد مورد علاقه مردم اند.

سوم: نامزدهای جبهه پایداری که طرفدار دولت نزدیک به رهبر هستند، فقط پنج درصد کرسی ها را تا به حال به دست آوردند، این نشان می دهد که دولت خیلی خیلی محبوب مردم است.

چهارم: شش نفر منتقد دولت در انتخابات شرکت کرده بودند مثل توکلی و مطهری که معتقدند دولت دزد است، همه آنها رای آوردند، در حالی که همه علیه آنها شعار می دادند.

چهارم: مهم ترین چهره روز انتخابات خاتمی بود، حکومت برای اینکه مردم را به رای آوردن بکشاند، اعلام کرد خاتمی که جاسوس دشمن بود، رای داده است . و تمام دستگاه های تبلیغاتی نظام بسیج شدند که این خبر را به گوش مردم برسانند. خیلی بیشتر از رای رهبر و رییس جمهور شاخ شکسته برایشان مهم بود. گرچه این میزان دریدگی کیهان کم نکرد و با هواداران منافقین و شاه الهی ها همصدا شد علیه خاتمی . این است اندازه آدم که حتی اگر در یک روستای دور هم شوخی بکند اهمیتش بیش از آن است که تمام دستگاه رهبری و دولت پیش مرگ همدیگر شوند.

پنجم: تندروهای جبهه پایداری که حامی ولایت و امام و اسلام بودند و همه متحد بودند 5 درصد رای مستقل آوردند، ولی جبهه متحد که به گفته مهدوی کنی در یک روز قبل از انتخابات نتوانست به وحدت برسد، بیش از 60 درصد کرسی ها را همینطوری به دست آورد.

ششم: میزان آرای اعلام شده در انتخابات سه روز قبل از انتخابات توسط مسوولان 65 درصد بود، که میزان آرای اعلام شده تا حالا 64.5 است، در انتخابات 88 میزان آرای احمدی نژاد از یک هفته قبل از انتخابات 63 درصد بود، که بعدا هم 63 درصد شد. پس نتیجه می گیریم که نتیجه اول مشخص می شود بعد انتخابات صورت می گیرد.

هفتم: مردم به هیات رئیسه قوه مقننه رای ندادند، به حامیان قوه مجریه هم رای ندادند، به کسانی که شورای نگهبان در مرحله اول رد صلاحیت کرده بود رای دادند، به روحانیت هم رای ندادند، به عاشقان ولایت فقیه در جبهه پایداری رای ندادند، معلوم نیست به کجای نظام رای دادند؟   

هشتم: 45 درصد که معتقدند دولت لیاقت ندارد، رای آوردند، 5 درصد که معتقدند مجلس لیاقت ندارد رای آوردند، 51 درصد هم که معتقدند دولت و مجلس لیاقت ندارند، رای آوردند. در نتیجه رهبر کشور که معتقد است دولت و مجلس لیاقت ندارند، 100 درصد رای آورد، به عبارت دیگر رهبر کشور محبوب ترین شخص کشور است، چون معتقد است نظامی که او رهبر آن است ناتوان است.

نهم: تحریم در ایران نتیجه معکوس دارد، در مجلس دوم یک گروه تحریم کردند 64 درصد مشارکت رخ داد، در مجلس سوم ملی گراها هم تحریم کردند 60 درصد رای دادند، در مجلس چهارم هیچ کس تحریم نکرد، 57 درصد رای دادند، در مجلس پنجم همه تحریم کردند 71 درصد شرکت کردند، در مجلس ششم هیچ کس تحریم نکرد، 67 درصد مشارکت کردند، در مجلس هفتم اصلاح طلبان تندرو تحریم کردند، 51 درصد مشارکت کردند، در مجلس هشتم همه مخالفان غیر از اصلاح طلبان میانه رو تحریم کردند 55 درصد رای دادند، در مجلس نهم همه مخالفان و اصلاح طلبان تحریم کردند 64 درصد رای دادند، پیش بینی می شود اگر در انتخابات بعدی اصولگرایان هم تحریم کنند 80 درصد مردم رای بدهند و اگر رهبری هم انتخابات را تحریم کند 100 درصد مردم در انتخابات شرکت می کنند.

 

نتیجه گیری ریاضی: جوجه ها را بعد از بردن صندوق می شمارند، اگر گربه ها بگذارند.

نتیجه گیری جمعیتی: جمعیت ایران هر چه بیشتر می شود، دولت تعداد کمتری را حائز شرایط رای دادن اعلام می کند، در نتیجه میزان مشارکت هر چه مردم کمتر رای بدهند، باز هم بالاتر می رود.