نظامیان، مسئول پاکسازی دانشگاه تربیت مدرس

نویسنده

در پی تشدید برنامه پاک سازی اساتید دگراندیش از دانشگاه تربیت مدرس، این مرکز علمی در سال جدید تحصیلی به کانون اصلی خبر در دانشگاه های ایران تبدیل شده است.

بر اساس گزارش های دریافتی، موج پاک سازی ها در پی ضیافت افطار مقام رهبری برای اساتید دانشگاه ها آغاز شد. آن گونه که مردم از طریق اخبار، به ویژه پخش تلویزیونی این برنامه مطلع شدند، در این ضیافت، فرهاد دانشجو [رئیس انتصابی دانشگاه تربیت مدرس] در نقش مجری برنامه به ایفای وظیفه پرداخت. وی پس از این جلسه رسمی مورد تفقد ویژه قرار گرفت و در همانجا امریه سرکوب اساتید دگراندیش را شخصا استماع کرد.

از سوی دیگر، اقامه نماز عید فطر توسط محسن کدیور در مکانی دورتر از مصلای تهران که در آن آیت الله خامنه ای به اقامه نماز پرداخته بود، خشم مقام های عالیرتبه کشور را برانگیخت و بهانه مناسبی برای تشدید عملیات مورد نظر به دست آن ها داد. علت این امر استقبال گسترده ای و فزاینده ای بود که اقشار مختلف فرهنگی و سیاسی به ویژه روشنفکران و دانشجویان از برگزاری نماز عید سعید فطر در مکانی به جز مصلای تهران به عمل آوردند.

در پی این ماجرا رضا اکبریان رئیس انتصابی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس با هماهنگی با اصغر حجازی رئیس دفتر رهبری در نخستین قدم سعید حجاریان را از شورای تخصصی گروه علوم سیاسی و محسن کدیور را از شورای تخصصی گروه فلسفه و آقاجری را از مدیریت گروه تاریخ کنار گذاشت.

به دنبال واکنش دانشجویان و اساتید دانشگاه در قبال این اقدام و تکذیب اظهارات دانشجو، رئیس دانشگاه تربیت مدرس از سوی اساتید گروه فلسفه و علوم سیاسی وی از پاسخگوئی به انتقادات جدی وارد شده از سوی کدیور باز ماند، لذا برای جبران مافات سازمان بسیج دانشجوئی دانشگاه را به کمک فراخواند و مسئول واحد خواهران سازمان بسیج دانشجوئی دانشگاه را به سمت فرماندهی سازمان بسیج دانشجوئی دانشگاه تربیت مدرس منصوب کرد تا در نخستین ماموریتش بیانیه مورد نظر مقامات مافوق علیه اساتید دگراندیش را صادر کند.

پس از شکایت رسمی کدیور از تخلفات متعدد رؤسای دانشکده و دانشگاه به “هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه” و به جریان افتادن آن در مجرای حقوقی، در اقدامی بی سابقه محمدتقی احمدی رئیس و صادق آئینه وند نایب رئیس هیات انتظامی دانشگاه عزل شدند و مسلمی نائینی فرمانده سازمان بسیج اساتید دانشگاه با حفظ سمت به ریاست جدید هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس منصوب شد. با عزل اعضای معتدل ونصب اعضای جدید تندرو و شبه نظامی، پیش بینی می شود این هیأت سرنوشتی همچون دادستانی تهران داشته باشد.

در شرایطی که شورای تخصصی گروه فلسفه بیش از یک ماه است تشکیل جلسه نداده، تأخیر در بررسی و تصویب طرح تحقیق پایان نامه دانشجویان، نارضایتی و اعتراض هایی را در سطح گروه و دانشکده در پی داشته است.

گفته می شود میرحسین موسوی عضو هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس، در اعتراض به دور جدید سرکوب اساتید دگراندیش، قصد استعفا از سمت خود را دارد. این در شرایطی است که تعدادی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس بر این باورند که بهتر است مهندس موسوی به جای استعفا، همچنان در سمت خود به عنوان عضو هیآت امنای دانشگاه باقی بماند و به مخالفت جدی با روند سرکوب بپردازد.

بر اساس روند چند هفته گذشته و دیگر تحولات سیاسی و دانشجویی در ایران در حاکمیت جریان موسوم به حزب پادگانی، پیش بینی می شود دور جدید انقلاب فرهنگی و پاک سازی دانشگاه ها از اساتید دگراندیش [به گفته احمدی نژاد “لیبرال و سکولار”] با شدت و گستردگی بیشتری در این دانشگاه و دیگر مراکز آموزش عالی ادامه پیدا کند.