هدیه پایان سال دولت به روزنامه نگاران

نویسنده
سارا اصفهانی

» اعتماد و ایراندخت توقیف شدند

در حالیکه جامعه مطبوعاتی با آزادی چند روزنامه نگار امیدوار بود که تا پایان سال همه روزنامه نگاران در بند رهایی یافته و به آغوش خانواده هایشان و جامعه مطبوعاتی بازگردند، دولت دهم این شادی نیم بند را هم طاقت نیاورد و ظرف کمتر از 24 ساعت دو نشریه را به لیست توقیف شدگان پس از انتخابات اضافه کرد.

 

روزنامه اعتماد

در میان روزنامه های اصلاح طلب منتشر شده در سالهای اخیر عمر روزنامه اعتماد به یک رکورد تبدیل شده بود. این روزنامه با انتشار 2186 شماره بیشترین میزان عمر را در میان روزنامه های اصلاح طلب داشت، اما در موج اخیر توقیف مطبوعات اصلاح طلب در اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری، بالاخره عنوان«توقیف شده»کنار نام این روزنامه قرار گرفت و اعتماد هم توقیف شد.

مبنی بر توقیف این روزنامه ابلاغ کرده است.

براساس ماده شش قانون مطبوعات، نشریات حق انتشار مطلب در مخالفت با موازین اسلامی و الحادی، اشاعه فحشا و منکر، تبلیغ و ترویج اسراف، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، تشویق اعمال علیه امنیت، انتشار اسناد محرمانه، اهانت به دین اسلام، افترا به نهادها و مقامات حکومتی و… را ندارند.

همچنین براساس ماده 12 این قانون “وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یا به تقاضای حداقل دونفراز اعضای هیئت نظارت،ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرارداده و درصورت لزوم به صورت مستقیم ویااز طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.”  در تبصره ذیل این ماده وزارت ارشاد موظف به ارسال سریع پرونده جهت بررسی به مقام قضایی شده است.

 

لغو امتیار ایراندخت و سینا

هفته نامه ایراندخت که به مدیرمسئولی محمدحسین کروبی، پسر مهدی کروبی از رهبران معترضین پس از انتخابات منتشر می شد با تصمیم قطعی وزارت ارشاد [زیر عنوان هیات نظارت بر مطبوعات] بعد از گفتگوی محمدعلی رامین با خانم کروبی صاحب امتیاز این مجله “لغو امتیاز” شده، چرا که معاون منصوب احمدی نژاد در وزارت ارشاد به همسر مهدی کروبی گفته کروبی باید چند بار اعدام می شد و او هم پاسخ داد “غلط می کند کسی در جمهوری اسلامی کروبی را اعدام کند”. به دنبال این گفتگو رامین قدرت نمائی کرده و حکم “لغو امتیاز” را امضا کرده است.

براساس خبری که دراین خصوص منتشر شده مجوز این هفته نامه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات لغو گردیده که این خود یکی از نوآوری های دور جدید هیات نظارت بر مطبوعات با مدیریت یار نزدیک محمود احمدی نژاد است.

براساس اطلاعیه هیات نظارت بر مطبوعات ایراندخت  به علت عدم “پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی” لغو امتیاز شده است.

در ماههای بعد از انتخابات ریاست جمهوری، تعداد زیادی از نشریات نزدیک به اصلاح طلبان از جمله، روزنامه های سرمایه، حیات نو، فرهنگ آشتی و اعتماد ملی توقیف شدند. که برخی از آن ها با حکم قوه قضاییه انتشار خود را از سر گرفتند.