فسیل های پیر، فسیل های جوان

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه هنوز خودش نیامده ولی خبرش دارد یواش یواش می آید که هاشمی رفسنجانی به احتمال زیاد رد صلاحیت می شود و دقیقا هم بخاطر این رد صلاحیت می شود که آقای کدخدایی گفته است که “ صلاحیت کسی که در روز فقط دو ساعت بتواند کار کند تائید نمی شود.” البته ما که نه جن داریم و نه با پری ارتباط داریم و نه رمالی بلدیم و نه با دفتر رئیس جمهور ارتباط حسنه داریم، با فرض اینکه دور از جان، دور از جان، اگر آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل کبر سن رد صلاحیت بشود، نکاتی را قابل توجه می دانیم که حیف است شما نکات دیگری را قابل توجه بدانید. لذا به آزمون چهارجوابی امروز درباره سن نامزدهای انتخابات پاسخ بدهید و بعد بگیرید تخت بخوابید و خواب آشفته هم نبینید تا فردا که نتیجه قطعی صلاحیت ها اعلام می شود.

سووال یک: چرا آقای هاشمی رفسنجانی 79 ساله صلاحیت ریاست جمهوری ندارد، ولی آقای خامنه ای 76 ساله صلاحیت رهبری دارد؟

گزینه اول: چون هاشمی رفسنجانی اگر رئیس جمهور شد فقط مسوولیت یک قوه را عهده دار می شود و این موضوع خیلی خسته کننده است، اما آیت الله خامنه ای در همه کارها تصمیم گیر است و هر سه قوه را هم اداره می کند و سیاست خارجی  و اقتصاد و شب شعر را هم اداره می کند، پس اشکالی ندارد که پیر باشد.

گزینه دوم: چون خامنه ای یکی از دستهایش را از دست داده است و همین باعث می شود که توانایی بیشتری برای کار داشته باشد.

گزینه سوم: چون رهبر برای انجام وظیفه اش به روز دو ساعت کار هم نیاز ندارد، روزی نیم ساعت هم برای نابود کردن کشور کافی است.

گزینه چهارم: چون رهبر روزی نیم ساعت دستور می دهد و رئیس جمهور باید روزی ده ساعت فکر کند که چطور به رهبر بگوید دستوراتش احمقانه است.

سووال دو: با توجه به احتمال رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی 79 ساله به دلیل بالا بودن سن، تفاوت او را با جنتی 87 بیان کنید؟

گزینه اول: سن هاشمی با سال شمسی محاسبه می شود، سن جنتی با سال نوری.

گزینه دوم: اصولا محاسبه سن و سال جنتی بیشتر به باستانشناسی مربوط است تا انتخابات.

گزینه سوم: یک مقام عالی می تواند 90 ساله باشد ولی برای یک مقام عالی دیگر شرط سنی برای هشتاد سالگی بگذارد، بشرط اینکه مقامش بالاتر باشد.

گزینه چهارم: جنتی چون ولی اش را دارد صغیر محسوب می شود، لذا شرط سنی ندارد.

سووال سه: حداد عادل گفت “ رئیس جمهور آینده باید زانوی خوبی برای دویدن داشته باشد.” با این حساب چه کسی برای ریاست جمهوری مناسب است؟

گزینه اول: سعید جلیلی که یک پایش را از دست داده و اصلا زانو ندارد.

گزینه دوم: حداد عادل که 68 ساله است و تازه اول جوانی اش است.

گزینه سوم: علی دائی که هم با زانو روپائی می زند و هم برخلاف سیاستمداران اصولگرا از سرش هم استفاده می کند.

گزینه چهارم: قالیباف که در حین دویدن با زانو توی شکم دانشجویان بزند.

سووال چهار: در راستای اینکه هاشمی رفسنجانی به دلیل بالا بودن سن نمی تواند رئیس جمهور باشد، چه کاری برای او مناسب است؟

گزینه اول: می تواند مثل آیت الله خمینی در سن هشتاد و پنج سالگی رهبر انقلاب باشد.

گزینه دوم: می تواند به جای مهدوی کنی 82 ساله رئیس مجلس خبرگان شود.

گزینه سوم: می تواند مثل مرحوم اراکی تا صد سالگی و مثل آیت الله وحید تا 92 سالگی مرجع تقلید بشود.

گزینه چهارم: کلا مدرسه پیرمردها

سووال پنج: سرگذشت سیاسی کدام روسای جمهور و رهبران جهان نشان می دهد که یک مقام عالی سیاسی باید جوان باشد؟

گزینه اول: آدولف هیتلر که در سن 45 سالگی به قدرت رسید و حداقل شصت میلیون نفر را کشت.

گزینه دوم: ژوزف استالین که در 45 سالگی رهبر حزب کمونیست شوروی شد و دهها میلیون هموطنش را کشت.

گزینه سوم: پل پت که در سن 50 سالگی رهبر کامبوج شد و یک سوم جمعیت کامبوج را کشت.

گزینه چهارم: صدام حسین که در 42 سالگی رهبر کشور شد و کشورش را به آشغالدانی تبدیل کرد.

گزینه پنجم: محمد احمدی نژاد که در 46 سالگی رئیس جمهور شد و ایران را 45 سال عقب برد.

گزینه ششم: کلا جوان بودن خیلی خوب است، چون هم آدم عقلش کم است، هم زورش زیاد است.

سووال شش: اگر هاشمی رفسنجانی الآن 45 ساله بود به چه دلیل صلاحیتش رد می شد؟

گزینه اول: شورای نگهبان با کشف یک آیه ثابت می کرد که چهل و پنج ساله ها دشمن خدا هستند و رئیس جمهور حتما باید بالاتر از 75 سال سن داشته باشد.

گزینه دوم: به دلیل ازدواج با عفت خانوم.

گزینه سوم: به دلیل داشتن فرزندانی مثل مهدی و فائزه

گزینه چهارم: آدم برای هر کاری می تواند دلیل پیدا کند، فقط باید انگیزه داشته باشد.

سووال هفت: چرا یک رئیس جمهور ایران نباید سنش زیاد باشد؟

گزینه اول: چون باید بتواند صد متر را در 9 ثانیه بدود.

گزینه دوم: چون باید فن فتیله پیچ را خوب اجرا کند.

گزینه سوم: چون باید بتواند در دو ضرب 262 کیلو را بالای سرش ببرد و بکوبد توی سر ملت.

گزینه چهارم: چون باید در پرش با نیزه 6 متر بپرد و قله های افتخار را بدون جر خوردن خشتک فتح کند.