دختران بدون پسران

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

در راستای اینکه سرپرست وزارت آموزش و پرورش که در دوران طفولیت همکلاسی احمدی ‏نژاد بود و با همدیگر برای نجات کشور از دست ظلم و جور و بی عدالتی و تبعیض و چیزهای ‏دیگر از جمله جداسازی هر نوع خانم از هر نوع آقا تلاش می کردند، خواستار جداسازی کتابهای ‏درسی شده است و با توجه به این که همین سرپرست محترم گفته است که « نیازهای روحی و ‏جسمی دختران و پسران در شرایط سنی مختلف متفاوت است» پس نتیجه می گیریم که به قول ‏سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش « هدف این تغییرات در کتابهای درسی ایجاد ممنوعیت ‏و محدودیت برای خانمها نیست» بلکه ایجاد محدودیت برای استکبار جهانی است، بنابراین نسخه ‏جدید دروس دبستان برای پسران و دختران که از این پس در مدارس تدریس می شود، بشرح زیر ‏خواهد بود. ‏

آن زن آمد( ویژه مدارس دخترانه) ‏

آن زن آمد

آن زن تنها آمد

آن زن در برف آمد

آن زن چکمه ندارد

آن زن مادر است

آن زن مادر سارا است

آن زن منزل است

آن زن اسم ندارد

سارا با مادر بازی می کند

سارا خواهر دارا نیست

وزیر دارا را با خود از کتاب برد

برف آمد( ویژه مدارس پسرانه) ‏

آن برف آمد

آن برف رحمت بود

آن برف سفید بود

آن برف آن گاز را قطع کرد

دارا گاز ندارد

دارا با پدر گاز ندارد

دارا سرد شد

پدر دارا در برف آمد

دارا آش ندارد

مادر دارا در کتاب دختران آش پخت

سارا و سوسن( ویژه مدارس دخترانه) ‏

آن سارا است

آن سارا با سوسن است

سارا با سوسن بازی کرد

سارا برادر ندارد

سارا با دارا خواهر نیست

آن ممه را لولو برد

سارا سوزن دارد

سارا در آشپزخانه بود

سارا با مادر در آشپزخانه بود

مادر در آشپزخانه نامه نوشت

مادر سارا در روزنامه فحش داد

سارا از مادر فحش یاد گرفت

سارا با مفسدین اقتصادی دشمن بود

نرگس و مادر بزرگ ( ویژه مدارس دخترانه) ‏

نرگس مادر بزرگ دارد

نرگس پدر بزرگ ندارد

پدر بزرگ نرگس در کتاب پسران است

مادر بزرگ در گرگان زندگی می کند

مادر بزرگ یک گاو دارد

آن گاو تلویزیون نگاه می کند

آن گاو شیر می دهد

آن گاو روزنامه نمی خواند

آن گاو روزنامه می خورد

آن گاو مثل گاو است

مادر بزرگ با شیر گاو ماست درست می کند

‏ ‏