انقلاب نوه اش را هم می خورد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

‏1) انقلاب نه تنها فرزندان خودش، بلکه نوه رهبرش را هم می خورد.‏

‏2) انقلاب دهها زندانی سیاسی را آزاد کرد، بعدا آنها دو گروه شدند، یا زندانبان شدند، یا توسط هم سلول های قبلی ‏شان اعدام شدند.‏

‏3) شعار انقلاب استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود، «آزادی» بخاطر « استقلال» و « جمهوریت» بخاطر ‏‏«اسلامیت» مشکل پیدا کرد.‏

‏4) انقلاب ایران اسلام را هم به تمام دنیا صادر کرد، فقط ملت خودمان بی دین باقی ماندند. ‏‎ ‎

‎ ‎‏ ‏

‏5) اعضای شورای انقلاب در سال 57 صلاحیت عضویت در شورای محل خودشان را در سال 1386 ندارند.‏

‏6) مردم برای بیرون کردن کسانی که وابسته به خارج بودند، کسانی را از خارج از ایران آوردند و حکومت را ‏دست آنها دادند، بعدا انقلابیونی که سالها در ایران بودند از ترس انقلاب فرار کردند و برای همیشه به خارج رفتند.‏

‏7) انقلاب برای اثبات حقانیت خود از رفراندوم و انتخابات استفاده کرد، پس از اینکه حقانیت اش را اثبات کرد، ‏هم رفراندوم را ممنوع کرد و هم جلوی برگزاری انتخابات آزاد را گرفت.‏

‏8) رهبران انقلاب هزاران جوان 30 ساله بودند، آنها پس از 20 سال فهمیدند که چه اشتباهی کردند و به همین ‏دلیل وقتی 50 سال شان شد و خواستند عاقلانه رفتار کنند، دوباره گروهی جوان 30 ساله آمدند، تا آنها هم 20 سال ‏دیگر اشتباه کنند.‏

‏9) انقلاب ایران جزو انقلاب هایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد، به همین دلیل پس ‏از پیروزی، انقلابیون با تمام وجود سعی کردند این کمبود را جبران کنند.‏

‏10) انقلاب ایران جامعه را زیرورو کرد و باعث شد مردم تهیدست قدرت را در دست بگیرند و آن را محکم نگه ‏دارند.‏

‏11) مهم ترین حامی انقلاب ایران فقرا بودند، به همین دلیل انقلاب برای حفظ خودش سعی کرد تا می تواند فقرای ‏جدید را تولید کند.‏

‏12) انقلاب ایران قطعا توسط خداوند حمایت می شود، وگرنه با این همه حماقت و بلاهت باید تا به حال صد بار ‏از بین رفته بود.‏

‏13) انقلاب اسلامی هر روز عمیق تر و عمیق تر می شود، فعلا به ته گودال رسیدیم و همچنان رو به پائین ‏حرکت می کنیم.‏

‏ ‏

‏14) کسانی که سی سال است در شرایط انقلاب زندگی می کنند، از آن متنفرند و کسانی که سی سال است از آن ‏دور شده اند هنوز از آن دفاع می کنند.‏

‏15) بزرگترین نتیجه انقلاب این بود که مردم فهمیدند انقلاب کردن چقدر کار غلطی است.‏

‏16) برای اثبات بی ثمر بودن انقلاب ایران، همین که بدانیم احمدی نژاد رئیس جمهور کشور است، کافی است. ‏