سیم رئیس جمهور به کجا وصل است؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

با توجه به اینکه نشریه پرتو مصباح یزدی نوشت: “ رمز کار احمدی نژاد را فهمیدم، سیمش ‏به یک جایی وصل است.” لطفا به سووالات زیر دقت کرده و گزینه صحیح را انتخاب کنید.‏


سووال اول: با توجه به جمله “ سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل است.” فکر می کنید ‏این سیم به کجا وصل است؟

گزینه اول: نیروگاه نکا؟

گزینه دوم: نیروگاه اتمی بوشهر؟

گزینه سوم: بیت یکی از بزرگان؟

گزینه چهارم: بیت دو نفر از بزرگان؟

گزینه پنجم: بیت دوم یکی از بزرگان؟

گزینه ششم: کمیته امداد؟

گزینه هفتم: کمیته امداد غیبی؟

سووال دوم: اگر فرض کنیم که به نوشته نشریه پرتو “ سیم رئیس جمهور به یک جایی ‏وصل است” فکر می کنید از این سیم برای چه کاری استفاده می شود؟

گزینه اول: او را شارژ می کنند.‏

گزینه دوم: سیم را می کشند تا متوجه شود که باید چه کند؟

گزینه سوم: برق را روشن می کنند تا بعد از اینکه برق از او پرید، متوجه اشتباهش بشود؟

گزینه چهارم: سیم را می کشند تا متوجه اصل قضیه شود؟

سووال سوم: می دانیم که “ سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل است” فکر می کنید سیم ‏مذکور به کدام قسمت از بدن رئیس جمهور وصل است؟

گزینه اول: به مغزش وصل نیست؟‏

گزینه دوم: به پاهایش وصل است؟

گزینه سوم: به قلبش وصل است؟

گزینه چهارم: به یک جای دیگر وصل است که خیلی درد می گیرد؟‏

گزینه پنجم: هر سه پاسخ اول غلط است؟

سووال چهارم: اگر فرض کنیم که “ سیم رئیس جمهور به جایی وصل باشد”، با کشیدن سیم ‏مذکور رئیس جمهور چه واکنشی از خودش نشان می دهد؟

گزینه اول: آخ… آخ… آخرین حرف ما این است که تا آخر ایستاده ایم؟

گزینه دوم: آی… آی… آی اسرائیل! ما تو را از روی نقشه جهان محو می کنیم.‏

گزینه سوم: چشم…چشم… چشمان ما باز است و مواظب دشمن هستیم.‏

گزینه چهارم: نکن…. نکن… نکند روزی برسد که دشمنان از ما راضی باشند.‏


سووال پنجم: با توجه به اینکه “ سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل است” اگر سر سیم ‏مذکور در اثر توطئه های دشمن به دست دشمنان انقلاب بیفتد، آنها از طریق این سیم احتمالا ‏چه عملی انجام می دهند؟

گزینه اول: آن را می کشند بعد می شمارند؟‏

گزینه دوم: آن را به برق وصل می کنند و مواضع رئیس جمهور بکلی تغییر می کند؟

گزینه سوم: آن را قطع می کنند و رئیس جمهور استعفا می دهد؟

گزینه چهارم: با کشیدن آن به رئیس جمهور نزدیک می شوند و بعد با دیدن او فرار می کنند؟‏

سووال ششم: با توجه به ساعات قطع برق و اینکه “ سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل ‏است” اگر برق قطع شود، چه اتفاقی برای رئیس جمهور خواهد افتاد؟

گزینه اول: احتمالا ممکن است حواسش پرت شود و چند جمله صحیح بگوید؟‏

گزینه دوم: چون رئیس جمهور از کار می افتد، برق جاهای دیگر فورا وصل می شود؟ ‏

گزینه سوم: چند ساعتی حرف نمی زند و کار نمی کند و کلی از مشکلات حل می شود؟

گزینه چهارم: از انرژی هسته ای خودش استفاده می کند؟ ‏


سووال هفتم: با توجه به اینکه “ سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل است” اصولا دلیل ‏وصل بودن سیم به رئیس جمهور چیست؟

گزینه اول: برای روشن شدن هاله نور؟

گزینه دوم: برای استفاده ماشین حساب و دادن آمار؟

گزینه سوم: برای اینکه موضعش در جریان باشد؟

گزینه چهارم: برای اینکه در جریان باشد؟

گزینه پنحم: برای اینکه جریان در او باشد؟


سووال هشتم: با توجه به اینکه قبل از احمدی نژاد، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد ‏خاتمی رئیس جمهور بودند، آیا سیم آن ها هم به جایی وصل بود؟

گزینه اول: هاشمی بی سیم بود؟‏

گزینه دوم: خاتمی اول سیم نداشت، بعد سیم پیچی شد؟

گزینه سوم: هاشمی و خاتمی اول سیم داشتند، وقتی قطع شد رئیس جمهور شدند؟

گزینه چهارم: هر سه پاسخ فوق صحیح است؟‏

سووال نهم: با این فرض که “ سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل است” کدام یک از ‏گزینه های زیر درست ترین گزینه است؟

گزینه اول: وقتی صدای احمدی نژاد پخش می شه که سیماش وصل بشه؟

گزینه دوم: سیماش قاطی شد، پالیزدار رفت زندان؟

گزینه سوم: وقتی سیم قطع شد، مشائی سخنرانی کرد؟

گزینه چهارم: سیم رئیس جمهور کوتاهه، چون در فاصله دور مثلا آمریکا دموکرات می شه.‏


سووال دهم: با توجه به اینکه “ سیم رئیس جمهور به یک جایی وصل است” و احتمالا این ‏عمل توسط کسی صورت گرفته است، لطفا فرد مذکور را سریعا معرفی کنید؟

گزینه اول: واحد تاسیسات و سیم کشی شورای نگهبان؟

گزینه دوم: نیروگاه مرکزی شهر قم؟ ‏

گزینه سوم: واحد مهندسی بسیج سپاه پاسداران؟

گزینه چهارم: سیمای جمهوری اسلامی ایران؟‏

دوم دام و طنزآوران امروز ایران

وب سایت “ دوم دام دات کام” از سه روز قبل در حال تکمیل آرشیو کلیه نوشته های خودم ‏است. هر روز پنج تا ده مطلب از گذشته و برخی مطالب منتشر نشده و منتشر شده و خیلی ‏چیزهای دیگر را در دوم دام می گذارم. یکی از این نوشته ها مطلبی است که تحت عنوان “ ‏طنزآوران امروز ایران” نوشته ام و قصد دارم به معرفی طنزآوران( اعم از طنزسرایان و ‏طنزنویسان) بپردازم. لطفا به دوم دام سری بزنید و اگر در این مورد نظری دارید حتما ‏بگویید. ضمنا از این پس بتدریج کلیه آرشیو ابراهیم نبوی را در دوم دام خواهید خواند. لطفا ‏اگر به من لینک ندادید، لینک بدهید، اگر هم دادید انشاء الله خدا سیم تان را وصل کند. ‏

www.doomdam.com