وارطان شریعتمداری

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

بعد از تبدیل مهاجرانی و پورنجاتی در میان اصلاح طلبان به رمان نویس، اسدالله بادامچیان در سال گذشته مجموعه شعر نوی خود را منتشر کرد و حسین شریعتمداری هم، اولین مجموعه داستان خود را با نام« او در میان ماست» منتشر کرد. پیش بینی می شود که حسین شریعتمداری تا سال دیگر مجموعه شعرنوی خودش را هم منتشر کند. اشعار زیر از مجموعه منتشر نشده شریعتمداری انتخاب شده و برای اولین بار رونمائی می شود.

وارطان غلط کرد

وارطان سخن نگفت

وارطان غلط نمود

باید سخن بگوید اگر بازجوئی اش

وارطان! سخن بگو

کلا به نفع تست

باید تو اعتراف کنی

اعتراف کن!

با من بگو که نیمه پنهان تو کجاست؟

چپ را رها کن و رو کن به سوی راست

وارطان بگو که از رفقای قدیم خود

هر آنچه دیده ای

الآن چگونه ای؟

در موضع خودتی یا بریده ای؟

وارطان! سخن بگو

اگرنه، من

محکم توی سرت بزنم

با دو دست خویش

اینجا منم و تو

نه راه پس برای تو مانده، نه راه پیش

وارطان سخن نگفت

منم تو سرش زدم

خوبم و یا بدم؟

در اینجا چار زندان است

در اینجا چهار زندان است

نه، یادم رفته، من یاد گذشته کرده ام گویا

در اینجا چار زندان نیست

اینجا دفتر من

توی کیهان است

مسابقه فرهنگی هنری سال

با توجه به انتشار مجموعه داستان حسین شریعتمداری به نام« او در میان ماست» مسابقه زیر برای علاقمندان هنر و ادبیات و بازجویی انجام می شود. لطفا گزینه مناسب را انتخاب کنید و بعد از پرکردن پاسخنامه، آن را به دفتر کیهان بفرستید، فقط یادتان باشد که اسم تان را ننویسید و قبل از ارسال نامه، اثر انگشت تان را هم پاک کنید:

سووال اول: منظور از « او» در عبارت « او در میان ماست؟» چه کسی است؟

 1. عامل نفوذی دشمن

 2. یکی از عوامل استکبار جهانی

 3. یکی از سربازان گمنام امام زمان

 4. روح مرحوم حاج سعید امامی

سووال دوم: منظور نویسنده از « میان ما» در عبارت « او در میان ماست» چیست؟

 1. او لای ماست، ولی ما خبر نداریم

 2. او یکی از ماهاست که باید یک نفر روی او کار اطلاعاتی کند

 3. او وسط ما گیر کرده و باید رد شود، وگرنه بقیه را لو می دهد

 4. میان ما، همان میان شماست، ولی خودتان خبر ندارید

سووال سوم: قبل از اینکه « او در میان ما باشد» چه کسی در میان ما بود؟

 1. رژیم فاسد شاه خائن معدوم سابق

 2. رژیم شاه خائن مخلوع معدوم سابق

 3. رژیم شاه سابق و مسعود بهنود صهیونیست

 4. رضا ربع پهلوی و بنی صدر زن نمای فراری

سووال چهارم: برای اینکه بفهمیم « او در میان ماست» باید چه کار کنیم؟

 1. همه را بازجویی کنیم تا او را لو بدهند

 2. همه را در انفرادی زندانی کنیم، تا « او» خودش اعتراف کند

 3. از حسین درخشان بخواهیم هرچه در موردش می داند بگوید

 4. قضیه را به وزارت اطلاع دهیم که کارها از کانال خودش پیش برود

سووال پنجم: پاسخ صحیح « او در میان ….» کدام است؟

 1. « او در میان دوغ»

 2. « او در میان شیر»

 3. « او در میان پنیر»

 4. « او در میان ماست»