تفاوت فرهنگی توی چشم تان نرود

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اهمیت تفاوت فرهنگی ما با آنها، یعنی ما با بقیه دنیا، و در حقیقت بخشی از مردم ما با بقیه مردم ما و همه دنیا، و اینکه اخیرا و همزمان با مشکلات آبی میان ایران و امارات و مشکلات زیرآبی میان ایران و برزیل و اینکه جهانیان بالاخره باید تفاوت فرهنگی خودشان را با ما بفهمند، وگرنه ما با کسانی که تفاوت فرهنگی اساسی با ما دارند، مثل شکیرا، انجلینا جولی، مدونا و غیره بشدت و با دیپلماسی انگشتی برخورد می نمائیم، ضمن عرض معذرت از جانب خودم، البته من که تفاوت فرهنگی نداشتم، آن آقا قربانی تفاوت فرهنگی بود، لذا برخی سووالات برای درک تفاوت های فرهنگی اعلام می شود.

 

سووال اول: با چه وسیله ای می توان تفاوت فرهنگی میان دو کشور را فهمید؟

گزینه اول: با انگشت

گزینه دوم: با دیدن

گزینه سوم: با دید زدن

گزینه چهارم: با زیرآبی رفتن

گزینه پنجم: با جستجو در اینترنت

 

سووال دوم: از کجا می فهمید که کسی با شما تفاوت فرهنگی دارد؟

گزینه اول: داغ می کنید

گزینه دوم: موضع راست می گیرید

گزینه سوم: موضع راست افراطی پیدا می کنید

گزینه چهارم: می خارد

گزینه پنجم: تکان می خورد

 

سووال سوم: مرز تفاوت فرهنگی میان اسلام با دشمنان کجاست؟

گزینه اول: زیپ

گزینه دوم: کش

گزینه سوم: بند

گزینه چهارم: کمربند

گزینه پنجم: فاق

 

سووال چهارم: در چه فصلی از سال تفاوت فرهنگی با دشمنان بیشتر می شود؟

گزینه اول: تابستان که تفاوت فرهنگی دشمن به منصه ظهور می رسد.

گزینه دوم: زمستان که تفاوت فرهنگی دشمن پنهان می شود.

گزینه سوم: بهار که تفاوت فرهنگی کمی دیده می شود.

گزینه چهارم: پائیز که تفاوت فرهنگی زیر پوشش است.

گزینه پنجم: کلا اگر سالن سربسته باشد، فرقی نمی کند.

 

سووال پنجم: انواع تفاوت فرهنگی دشمنان چیست؟

گزینه اول: یک تکه

گزینه دوم: دو تکه

گزینه سوم: شلوارک

گزینه چهارم: چسبان

گزینه پنجم: تاپ لس

 

سووال ششم: برای حل تفاوت فرهنگی با دشمن باید چه کرد؟

گزینه اول: فشار از پائین، چانه زنی از بالا

گزینه دوم: اشتغال به تولید کاردستی قبل از اقدام فرهنگی

گزینه سوم: ادغام مرکز صنایع دستی با کنسولگری های خارج از کشور

گزینه چهارم: افزایش مراکز خوداشتغالی زودبازده

گزینه پنجم: دوش آب سرد

 

سووال هفتم: کلا تفاوت فرهنگی در چه سنی دیده می شود؟

گزینه اول: زیر هجده سال

گزینه دوم: توی هجده سال

گزینه سوم: وسط هجده سال

گزینه چهارم: از پانزده سال به بالا

گزینه پنجم: اینکه آدم نیست، سن برایش فرق نمی کند

 

سووال هشتم: شکاف فرهنگی جامعه را چطور می توان تشخیص داد؟

گزینه اول: از طریق مانتو

گزینه دوم: از یقه

گزینه سوم: از پشت سر

گزینه چهارم: از جلو

گزینه پنجم: از وسط

 

سووال نهم: چرا تفاوت فرهنگی در جامعه ایران کمتر از خارج است؟

گزینه اول: چون در خانه هستند.

گزینه دوم: چون جدا هستند.

گزینه سوم: چون پوشیده است

گزینه چهارم: چون زیر آن قرار دارد

گزینه پنجم: چون داخل آن قرار دارد

 

سووال دهم: اگر تفاوت فرهنگی را نفهمیم چه می شود؟

گزینه اول: تفاوتش می رود توی چشم مان

گزینه دوم: اخراج شده و در فرودگاه مورد استقبال قرار می گیریم

گزینه سوم: دست نمی دهیم ولی انگشت می زنیم

گزینه چهارم: اگر خودی نباشیم دستگیر می شویم

گزینه پنجم: تفاوت فرهنگی گروهی در داخل بلامانع است.

 

سووال آخر: اصولا کجای تفاوت فرهنگی اصلا مهم نیست؟

گزینه اول: ما در ایران استخر مختلط داریم، ولی استخر مختلط خانمها و آقایان جداست.

گزینه دوم: اصولا دور دریای ایران دیوار کشیدیم که تفاوت فرهنگی دیده نشود.

گزینه سوم: بابا جان، اصلا ما استخر مختلط نداریم، تفاوت فرهنگی کجا بود؟

گزینه چهارم: ما اصلا در ایران استخر مختلط نداریم، چه با تفاوت فرهنگی چه بدون آن.

گزینه پنجم: کلا چرا کسی به این موضوع توجه نمی کند که استخر مختلط بوده.

گزینه ششم تا نود و نهم: آدم که نبوده، دیپلمات دولت جمهوری اسلامی بوده، در استخر مختلط گیریم همه شان همسن جنتی باشند، چی کار می کرد.

گزینه صدم: کلیه گزینه های فوق صحیح است، چون استخر مختلط بود.

گزینه صد و یکم: اگر استخر مختلط نبود، انگشت هم نبود، تازه باید می رفتیم دنبال تفاوت فرهنگی، ولی بحضرت عباس استخر مختلط بود.