بیست سووالی: رافت اسلامی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

می خواستم در مورد سیف الله داد بنویسم که یکی از اولین و قدیمی ترین دوستان دانشگاهی ام بود و بسیار دوستش می داشتم و می دانم که نه بخاطر سرطان و ناراحتی های آن، بلکه به دلیل فشارهای فراوان این روزها سکته کرد و درگذشت، اما گذاشتم که به تفصیل و شاید تا ساعاتی دیگر بنویسم. و می خواستم بنویسم که فردا را فردا را فردا را یادتان نروید، همه باشید و بی شمار و به تمامی و با هر چه و هرکه می شناسید ساعت شش بروید به مصلای تهران تا یاد همه شهدای بزرگ آزادی و مبارزه مدنی را پاس بداریم. اما گفتم که روال این صفحه را به هم نزنم، اگرچه به نظرم روال همه چیز در این مملکت انگار دارد عوض می شود…..

 

احمدی نژاد خواستار اعمال حداکثر رافت اسلامی نسبت به بازداشت شدگان اخیر شد

 

سووال اول: چه کسی دستور بازداشت بازداشت شدگان اخیر را داده است؟

جواب اول: احمدی نژاد

 

سووال دوم: قبلا احمدی نژاد خواستار رسیدگی سریع به وضع حسین درخشان شده بود، نتیجه اش چه شد؟

جواب دوم: هنوز در بازداشت است.

 

سووال سوم: آیا کسی که خشونت اعمال می کند با کسی که قرار است رافت اسلامی اعمال کند، با هم فرق دارند؟

جواب سوم: نه، خودشان هستند.

 

سووال چهارم: منظور احمدی نژاد از حداکثر رافت اسلامی چیست؟

جواب چهارم: تحویل سریع جنازه ها با رافت اسلامی، دستگیری سریع و با رافت کسانی که دستگیر نشده اند، استفاده از افرادی که رافت اسلامی شان بیشتر است برای کتک زدن مردم.

 

سووال پنجم: کسانی که باید رافت اسلامی در موردشان اعمال شود، چرا دستگیر شده اند؟

جواب پنجم: مخالفت با احمدی نژاد.

 

سووال ششم: اگر کسی دستور بدرفتاری با افرادی را بدهد و بعدا خواستار اعمال حداکثر رافت اسلامی در مورد آنها بشود، ما را چی کار کرده است؟

جواب ششم: ما را مشنگ فرض کرده است.

 

سووال هفتم: واژه “ مشنگ” مخفف چیست؟

جواب هفتم: منتخب شورای نگهبان

 

سووال هشتم: چه کسی منتخب شورای نگهبان است؟

جواب هشتم: محمود احمدی نژاد

 

سووال نهم: اگر منظور از حداکثر رافت اسلامی همان باشد که در مورد حسین درخشان انجام شده( یعنی بازداشتش شش ماه ادامه پیدا کرده) حداقل رافت اسلامی چیست؟

جواب نهم: همان کاری که با شهید محسن روح الامینی و شهید سهراب اعرابی شده است.

 

سووال دهم: چرا احمدی نژاد خواستار اعمال حداکثر رافت اسلامی در مورد دستگیر شده ها شده است؟

جواب دهم: چون می ترسد کسی زودتر از خودش خواستار اعمال رافت اسلامی بشود و او از یک چیزی عقب بماند.

 

سووال یازدهم: وقتی جمله “ احمدی نژاد خواستار اعمال حداکثر رافت اسلامی نسبت به بازداشت شدگان اخیر شد” را می شنوید، چه نوع کلمه ای بلافاصله به زبان تان می آید.

جواب یازدهم: یک کلمه کشدار

 

سووال دوازدهم: وقتی جمله “ احمدی نژاد خواستار اعمال حداکثر رافت اسلامی نسبت به بازداشت شدگان اخیر شد” توسط فاطمه رجبی شنیده می شود، چه جمله ای به زبان او می آید؟

جواب دوازدهم: مرگ بر احمدی نژاد سازشکار!

 

سووال سیزدهم: وقتی جمله “ احمدی نژاد خواستار اعمال حداکثر رافت اسلامی نسبت به بازداشت شدگان اخیر شد” توسط قاضی مرتضوی خوانده می شود، چکار می کند؟

جواب سیزدهم: از او می پرسد: حاج آقا! هک شدی؟ یا شوخی می کنی؟

 

سووال چهاردهم: وقتی مرتضوی به احمدی نژاد می گوید حاج آقا! هک شدی یا شوخی می کنی؟ او چه جوابی می دهد؟

جواب چهاردهم: شوخی می کنم، تو چرا جدی می گیری؟

 

سووال پانزدهم: بازداشت شدگان اخیر که در مورد آنها حداقل رافت اسلامی اعمال شده بود، کجا هستند؟

جواب پانزدهم: تبدیل به شهدای اخیر شدند.

 

سووال شانزدهم: اگر رافت اسلامی احمدی نژاد ادامه پیدا کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

جواب شانزدهم: ایران به روزهای انقلاب برمی گردد، یعنی جمعیتش می شود سی میلیون نفر.

 

سووال هفدهم: اصولا واژه رافت اسلامی در چه مواردی استفاده می شود؟

جواب هفدهم: وقتی که قرار است دهان مردم را آسفالت کنند.

 

سووال هجدهم: وقتی کسی فیلسوف باشد و رئیس جمهور شود، دهان مردم به گفتن باز می شود، اگر کسی دکترای آسفالت داشته باشد، دهان مردم چه می شود؟

جواب هجدهم: آسفالت می شود.

 

سووال نوزدهم: اگر احمدی نژاد این جمله را نمی گفت، چه می شد؟

جواب نوزدهم: یک دروغ کمتر گفته بود.

 

سووال بیستم: میان رافت اسلامی و قدرت اسلامی و عزت اسلامی چه نسبتی وجود دارد؟

جواب بیستم: خواهر و برادرند، قدرت می زند، رافت قرمی دهد و می رود، عزت هم رای ما را می دزدد و با آن پز می دهد.