گپ1

نویسنده
پیام رهنما

چالش هایی میان فقر و عدالت…

هادی مرزبان متولد 1323 شهرستان سبزوار است. وی لیسانس بازیگری وکارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای تهران گرفته وفوق لیسانس طراحی صحنه را از انگلستان. مرزبان تاکنون نمایشنامه های متعددی از مرحوم اکبررادی را به صحنه آورده است که آخرین نمونه آن “هملت باسالادفصل” است. همکارمان در تهران به همین بهانه گفتگویی را باایشان ترتیب داده است که می خوانید…

 

آقای مرزبان، پیش از اجرای این نمایش قصد تولید یک تئاتردیگر را داشتید.چه شد نظرتان عوض شد؟

بله. قبل از اجرای این نمایش نمایشنامه “منطق الطیرسلیمانی “را تمرین می کردیم.چندجلسه هم دورخوانی کردیم واتفاقا گمان می کنم اگر به اجرا می رسید جزو نمایشنامه های خوب گروه ما محسوب می شد.اما متاسفانه شرایط برای ادامه تمرین مهیا نشد تا همه چیز تعطیل شود.

چندجلسه آن نمایش را تمرین کردید؟

نزدیک به یک ماه از تمرینات نمایش “منطق اطیر سلیمانی”گذشت اما درنهایت همکاری های لازم برای اجرا وجود نداشت.ترجیح می دهم که در این باره همچنان سکوت کنم.

بعد ازاین نمایش و با آغازتمرینات “هملت باسالاد فصل”درروزنامه ها وخبرگزاری ها و به نقل از شما خبر انصراف ازاین کارهم داده شد.حالا این موضوع مربوط به اختلافات شما با مسئولین مرکز بوده است؟

خیر.مشکلات زیادی به وجودآمد اما با مرکز هنرهای نمایشی اختلافی نداشتیم.بحث زمان بندی ها به وجودآمد که درنهایت با هماهنگی های لازم اجرا به خوبی شکل گرفت.

19 سال پیش شما این متن را به صحنه برده اید.چه شد که امروز دوباره تصمیم گرفتید این اتفاق را دوباره سازی کنید؟

آن موقع شرایط حاکم برجامعه به گونه ای بود که حالا فرق کرده است. دیدگاه،نگرش،فلسفه،تفکرات واندیشه های مخاطبان امروز ارتقاء پیدا کرده است وچالش های مردمی شکل گسترده تری به خود گرفته است.ضمن همه این اتفاقات امتیازات که آثار رادی دارد را نباید نادیده گرفت.توانمندی های مرحوم رادی در نگارش متون به حدی است که هرخواننده وبیننده ای را مجذوب به خود می کند.تاریخ مصرف در آثار ایشان معنایی ندارد وشناسایی طبقات مختلف جامعه ودرگیری های قشرمفرح ومستمند درکارهایشان باعث می شود تا همه نوع تماشاگری برای آثار ایشان تکیه بر صندلی های تماشاخانه ها بزنند.به این شکل وبنابردینی که درمورد این نمایش داشتم تصمیم گرفتم تا این متن را پس از 19 سال باز هم به صحنه بیاورم.

 

آقای رادی تا زمانی که در میان ما بودند، درجریان اجرای مجدد این نمایش قرار داشتند یا نه؟

بله. با ایشان صحبت کرده بودم ونکاتی را درمورد اجرای امسال ما داشتند اما عجل فرصت نداد تادرخدمت اودرسالن باشیم.گرچه به اعتقاد من رادی هرگز نمرده وروح او درسنگلچ همراه با گروه است.

 

شما 10 نمایش متوالی از آثار رادی را به صحنه آوردید. قرار است این استمرار وجود داشته باشد؟

به همین سادگی نمی شود درمورد متون رادی تصمیم گیری کرد.خوانش نمایشنامه های رادی برای هرکسی وسوسه هایی دارد.همه کارگردانان علاقه مندند تا کارهای ایشان را به صحنه ببرند.من هم تعلق خاطر زیادی به متن های رادی دارم بنابراین فکر می کنم سال ها درگیر شاهکارهای این نویسنده ماندگار کشورمان باشم.

 

 وجه اشتراک ذهنیت های شما با آثار آقای رادی درکجاست؟

چالش های فقروعدالت برای من بسیارارزشمند و تامل برانگیز است.مهم ترین نکته ای است که درقالب نمایشنامه وکارگردانی می توان دراجراها مشاهده کرد.

 

آقای مرزبان،وفاداری شما به مجموعه نمایشنامه های رادی ازکجا می آید؟

ببینید نثررادی درکارهایش بسیار زیبا شعرگونه است.ازروی دیالوگ های به نگارش درآمده متون ایشان نمی شود به راحتی عبورکرد.ضمن اینکه حذف وتعدیل اغلب دیالوگ های نمایشنامه های رادی منجر به آسیب دیدن جدی درمتن می شود.وفاداری من به متون رادی ناشی ازشناخت وآگاهی های من از شخصیت آن بزرگوار بود وقطعا آن را ادامه خواهم داد.

 

همواره کارهای آقای رادی رادرسالن اصلی تئاترشهر ویا تالار وحدت به صحنه می آوردید.چه شد که سنگلچ رابه عنوان اجرای این نمایش انتخاب کردید؟

واقعا برای من فرقی نمی کند که کجا نمایش هایم را اجرا کنم.اتفاقا به نظرم این متن جایگاه بسیار مناسبی را درجذب تماشاگران سنگلچ داشت.بارمفهومی نمایش وساختارزبان دراثربه گونه ای است که می شود با هرفردی از هرقشری ارتباط برقرارکرد.سنگلچ این ویژگی را دارد اما تئاترشهر کمی فضای خاص تری را دارد.تکلیف تالاروحدت هم که مشخص شد وقرارنیست درآنجا نمایشی به صحنه برود.

 

نحوه انتخاب بازیگران برای نمایش”هملت با سالاد فصل”چگونه بود؟

برخی از بازیگران از قبل انتخاب شده بودند اما درمورد یک یا دوگزینه خیلی فکرکردم.بهروزبقایی درهمکاری مشترکمان بسیار حساس وظریف کارکردند.خانم کابلی وفردوس کاویانی ودیگردوستان هم با دقت انتخاب شدند تا امروز عکس العمل های مناسبی را از تماشاگران داشته باشیم.