اقتصاد ۱+۵ زیربناست

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اهمیت اقتصاد و این که اصولا از همان هفت سال گذشته که رهبر نظام تصمیم گرفت عدالت را توی حلق ملت بکند و فعلا همان جا گیر کرده و دولت گفته بود که صد نفر از رهبران جهان زنبیل شان را توی صف گذاشته اند و از احمدی نژاد راه حل می خواهند و فعلا همه توی صف ایستاده اند و مرغ می خواهند بگیرند و معجزه هزاره سوم و پیامبری که از سوریه آمد و هزار موضوع مهم دیگر،  تست چهار پنج شش جوابی جهت پاسخگویی به نیازهای امت شهید پرور و حاضر در صحنه، به عنوان امتحان سرپایی اقتصاد ارائه می شود. لطفا پرسشنامه های تان را در صف مرغ یا صف اشکنه یا صف پیاز برده و به سووالات پاسخ مقتضی بدهید و پاسخ ها را برای رئیس جمهور ارسال کنید.

 

سووال اول: در افزایش قیمت کالاها چه جریانی دست دارد؟

گزینه اول: دولت عدالت خواه و طرفدار پابرهنگان

گزینه دوم: مجلس حامی دولت عدالت خواه و طرفدار پابرهنگان

گزینه سوم: قوه قضائیه که ترازویش خراب است و قیمت ها را اشتباه محاسبه می کند.

گزینه چهارم: رهبر اصلا دست ندارد.

گزینه پنجم: ما که نمی دانیم ولی هر کسی هست آن یکی دستش هم انشاء الله از کار بیافتد.

گزینه ششم: جوک تکراری نگو.

 

سووال دوم: چرا مرغ در ایران گران شده است؟

گزینه اول: به خاطر ترویج مدهای شیطان پرستی در لاس وگاس

گزینه دوم: به خاطر آمدن آمریکا به خلیج فارس.

گزینه سوم: به خاطر نفوذ القاعده در سوریه.

گزینه چهارم: به خاطر اشتباهات شریعتی در سال 1355

گزینه پنجم: دلش خواسته، به کسی مربوط نیست.

 

سووال سوم: غنی سازی اورانیوم چه نتیجه ای در کجا دارد؟

گزینه اول: باعث غنی شدن روسیه می شود.

گزینه دوم: باعث افزایش ساختمان سازی در لبنان می شود.

گزینه سوم: باعث تولید انبوه تراکتور در ونزوئلا می شود.

گزینه چهارم: باعث فقیرسازی مردم در تهران می شود.

 

سووال چهارم: از کجا می فهمیم که دلار کاغذ پاره است؟

گزینه اول: از سمت راستگرایی افراطی.

گزینه دوم: از سمت چپگرایی الکی.

گزینه سوم: چون قیمتش بالا می رود ولی ما هم آن را می ریزیم توی زباله دانی تاریخ.

گزینه چهارم: کلا هر کاغذ خارجی کاغذپاره است، مثل قطعنامه، دلار و غیره.

 

سووال پنجم: مرغ به جای اشکنه، به جای خانه چکار کنیم؟

گزینه اول: کارتن خوابی.

گزینه دوم: زیر پل نشینی.

گزینه سوم: بیرون روی دائمی.

گزینه چهارم: برای مداوای گزینه سوم تا گران نشده ماست بخورید.

 

سووال ششم: حالا که قیمت کالاها بالا رفته برای کاهش قیمت ، دولت باید چکار کند؟

گزینه اول: عرضه کالا را نمی تواند بالا ببرد بیخود اصرار نکند.

گزینه دوم: مردم باید مصرف را به صفر برسانند و رو به قبله دراز بکشند.

گزینه سوم: رو به قبله دراز کشیدن مستلزم مردن است و هزینه کفن و دفن گران است.

گزینه چهارم: دولت باید مصرف کننده را کم کند.

گزینه پنجم: دولت را باید کم کنیم، مشکل عرضه و تقاضا خودش حل می شود.

 

سووال هفتم: در ترانه “ یه مرغ نازی داشتم” چه اتفاقی افتاد که آن مرغ رفت؟

گزینه اول: چون ویگن خوب نگرش نداشته بود.

گزینه دوم: چون امام جمعه مشهد آن را خورد و به جایش اشکنه داد.

گزینه سوم: چون شغال اومد و بردش و رو پاش نشست و بدون صف ایستادن خوردش.

گزینه چهارم: چون استکبار جهانی با حمله به سوریه باعث افزایش قیمت مرغ شد.

گزینه پنجم: چون ویگن با تهاجم فرهنگی به مرغ قیمت آن را بالا برد.

 

سووال هشتم: در ترانه “ مرغ سحر ناله سر کن” سحر به جای مرغ از چی استفاده کند؟

گزینه اول: اشکنه سحر ناله سرکن

گزینه دوم: آبگوشت سحر ناله سرکن

گزینه سوم: تخم مرغ سحر ناله سرکن

گزینه چهارم: کلا سحر باید ناله سرکند تا وقت افطار.

 

سووال نهم: امام جمعه مشهد گفت به جای مرغ اشکنه پیاز بخوریم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

گزینه اول: قیمت پیاز بالا رفته و به جای اشکنه باید آب هویج بخوریم.

گزینه دوم: قیمت آب هویج بعد از اشکنه بالا می رود و باید به جای آن آب بخوریم.

گزینه سوم: قیمت آب بالا رفته و نمی توانیم زیاد آب بخوریم.

گزینه چهارم: اندرون از طعام خالی دار، در نتیجه به خاطر بالارفتن معرفت دستگیر خواهی شد.

 

سووال دهم: دولت اعلام کرد پیاز و مرغ در آینده ارزان می شود، از کجا مطمئن باشیم؟

گزینه اول: از آنجا که چهار سال قبل قرار بود اقتصاد اول دنیا شویم و شدیم.

گزینه دوم: از آنجا که سه سال قبل شروع به مدیریت جهان کردیم و الآن مدیریم.

گزینه سوم: از آنجا که دو سال قبل کنترل خاورمیانه را در دست گرفتیم و حالا دست ماست.

گزینه چهارم: از آنجا که دولت سه تا صفر از جلوی ریال برداشت و گذاشت جلوی دلار.