دوبیتی های انتخاباتی 1392

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

برای جلیلی

جلیلی آی جلیلی آی جلیلی

هوا کرده است آقا همچو فیلی

تو کاترین را چنو آواره کردی

الهی بر سر تو دسته بیلی

برای باقر قالیباف

مو ریبن دارم و مو اهل لافم

چماقم را هف هش ساله غلافم

ز تار چکمه و از پود هوندا

مو رشته رشته قالی را ببافم

برای حداد عادل

بود درد مو و هجرون ز رهبر

بود وصل مو و درمون ز رهبر

مو عادل بودم و از اهل فرهنگ

ز سرهنگان شدم از عشق رهبر

برای غرضی

مو که نا خوندمی علم سماوات

مو که نادونمی هیچ از دمکرات

زنم داد از تورم، از گرونی

دو ماهه لاس و گاس سازم خرابات

برای ولایتی

دلی دارم هوادار ولایت

سری دارم وفادار ولایت

دو تا دست و دو تا پا و فلان چیز

همه جایم گرفتار ولایت

 

برای محسن رضایی

رضایی آی رضایی آی رضایی

سه چار نومزد تو کردی چون نزایی؟

به ناموس ات قسم خوردی نکردی

چهار سال دیگه باز هم می آیی؟

برای روحانی

هوای شیخ اکبر دارم امسال

یه کار خوب در سر دارم امسال

دل بی دلبرم خواهد حمایت

رقابت نابرابر دارم امسال

ایضا برای حداد عادل

مو کز سوته دلانم می شم آخر

مو کز بی حاصلانم می شم آخر

مو حدادم روم بیت و کنم مدح

مو که دستمال دارم می شم آخر

برای جلیلی ایضا

به دریا بنگرم عکس جلیلی

به صحرا بنگرم عکس جلیلی

مگر میلیاردری با با این همه مو

که هر جا بنگرم عکس جلیلی


برای احزاب اصلاح طلب

فلک زار و نزارم کرده امسال

جدا از کارگزارم کرده امسال

نه دارم خاتمی نه شیخ اکبر

که آقا بی قرارم کرده امسال