آلیا: خاتمی عامل فتنه ۸۸ است

نویسنده

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اظهار نظر خاتمی درباره انتخابات آتی مجلس، فرار به جلوست، گفت: خاتمی از عاملان فتنه۸۸ است و باید ابتدا محاکمه شود.

به گزارش تسنیم فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارنظرمحمد خاتمی درباره انتخابات مجلس دهم گفت: یکی از بحث‌های مهمی که در رابطه با خاتمی مطرح است این است که پرونده ایشان در ماجرای فتنه ۸۸ باز است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه این نوع موضع گیری‌ها و اظهارات چند هدف را دنبال می‌کند، گفت: به نظر می‌رسد هدف اول خاتمی که نقش اساسی در فتنه داشته است، آزمایش افکار عمومی و ارزیابی بازخورد این اظهارات در جامعه است و قصد دارد موقعیت و پایگاه و جایگاه اجتماعی خود را بعد از رسوایی‌ها و لطمات معنوی، حیثیتی و مادی که فتنه ۱۳۸۸ به ملت ما وارد کرده است، ارزیابی کند؛ اینکه آیا حافظه تاریخی ملت ضعیف شده است یا نه.