۲۲ دى ۱۳۹۳ - محک انعطاف پذیری ایران

۳۰ تیر ۱۳۹۳ - اصرار ایران برای تداوم برنامه هسته‌ای

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - مشکل در مذاکرات همچنان وجود دارد