۶ مهر - شهر دوشنبه‌های اشک

۳۱ تیر - تهرانی‌ها اعتماد نمی‌کنند

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - هنوز خیلی وقت داشت که زندگی کند