۱ مرداد - خداحافظ فلافل! سلام مک دونالد!

۱۱ تیر - ترانه‌های اعتراضی و دیکتاتوری

۴ تیر - مارف آقایی؛ شاعر رویاهای کردستان