۱۷ تیر ۱۳۹۱ - جمکران دوم

۶ تیر ۱۳۹۱ - احمدی‌نژاد شایسته ملت ایران نیست