۲۶ دى ۱۳۸۷ - درنگ‌هائی در مقوله “حقّ ملل درتعیین سرنوشت خویش”