۱۴ آبان - دو عکس فوری

۱۴ آبان - مقدمه‌ای بر بوطیقای ترانه‌ی نوین فارسی