۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - نسل دوم اصلاح طلبان، سبز یا سفید

۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - بدنم درد می کند…

۲۳ خرداد ۱۳۹۲ - جنبشی کردن انتخابات

۲۹ آذر ۱۳۸۹ - سئوال از مجری قانون

۲۰ آذر ۱۳۸۹ - من از آنروز که در بند توام آزادم

۱۵ اسفند ۱۳۸۸ - مقصد، در آغاز راه بود

۲ آذر ۱۳۸۸ - پشت به “تیان آن مِن”