۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - سپاه رسما وارد رقابت انتخاباتی شد

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - عقب نکشید،همه چیز را می بازیم

۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ورود غیر مستقیم جریان صهیونیستی

۱۲ اسفند ۱۳۸۷ - سپاه در تدارک مقابله با شورش مردم ‏

۲۹ بهمن ۱۳۸۷ - رهبر خاتمی را منحرف می داند

۲۰ بهمن ۱۳۸۷ - فراخوانی بسیج به عرصه انتخابات

۱۳ بهمن ۱۳۸۷ - نگویید نظر رهبری به کیست‏

۲۹ دى ۱۳۸۷ - غزه، باعث فراموشی بحران داخلی