۲۱ مهر ۱۳۹۳ - اوباما تهدید‌های اسرائیل را جدی ن‌گرفت

۸ تیر ۱۳۹۳ - به سوی ایتلاف با سوریه و ایران