۲۹ دى ۱۳۹۰ - هم‌نوایی خیانتکاران با جنایتکاران

۱۳ دى ۱۳۹۰ - ملاک اصلاح‌طلب بودن

۱۵ آذر ۱۳۸۹ - زمینه‌ساز محاكمه‌ ناقضان حقوق بشر شویم

۳۰ آبان ۱۳۸۹ - بهترین دفاع، حمله است!