۴ آبان ۱۳۹۳ - باران اسیدی

۲۹ شهریور ۱۳۹۳ - ظن خود، شهروند

۳۰ تیر ۱۳۹۳ - درد غزه

۲۶ تیر ۱۳۹۲ - فلاکت

۸ تیر ۱۳۹۲ - کلید- ساز

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ - جایزه‌ای برای امید

۲۷ بهمن ۱۳۸۸ - چرا پرشین کارتون؟