چرا پرشین کارتون؟

هادی حیدری
هادی حیدری

از روز بیست و یکم بهمن 1388، زمانی که مخاطبان قصد دیدن سایت «پرشین کارتون» را داشتند؛ با نوشته ای روبرو شدند که این روزها دیگر برای بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، تبدیل به پیامی عادی شده است.
درست است؛ سایت «پرشین کارتون» توسط مسئولان مرتبط، «فیلتر» شده است.

اما سوالم از مسئولان محترم این است که چرا باید پرشین کارتون فیلتر شود؟!
در تمام این 7 سال که از فعالیت سایت می گذرد، چه حرکت خلاف قانون از ما سر زده بود که مستحق فیلترینگ بودیم؟!
چه زمانی بابت تخلف از «خطوط قرمز» به ما تذکر داده شده بود و ما به آن عمل نکرده بودیم؟
به راستی، جرم ما چه بود؟

پرشین کارتون، یک وب سایت هنری بود که تنها می خواست به تعریف درستی از معنای کارتون و کاریکاتور دست یابد. یک روزانه الکترونیکی بود که قصد داشت در قالب نقد منصفانه به شفافیت شرایط اجتماعی و سیاسی ایران و کمک کند.
مگر کاریکاتور، «هنر نقد» نیست؟ چه کسی از کاریکاتور، انتظار «مداحی» دارد؟

پرشین کارتون تنها یک وب سایت بود که می خواست صدایی متفاوت باشد در کنار سایت و یا سایت های کارتونی که صدای رسمی دولت و معمولا آکنده از طرح های مربوط به نمایشگاه های داخلی و اخبار مرتبط با آن ها هستند (که در نوع خود لازم و قابل توجه است).

مگر جز این بود که هنرمندانی که آثارشان در پرشین کارتون منتشر می شد، با اسم و رسم مشخص و واقعی به ارائه کارهایشان می پرداختند؟ آیا این گواهی روشن بر  صداقت و دلسوزی آنان در بروز نقدها و نظراتشان نیست؟
ما را چه شده است؟

اگر سایتی معتدل چون پرشین کارتون هم تحمل نشود پس باید به چه چیز امیدوار بود؟
در حالی که غالب روزنه های نقد و نظر چون مطبوعات مستقل به روی روزنامه نگاران و کارتونیست های مطبوعاتی بسته شده است، این هنرمندان که وظیفه نقد کاستی های موجود در جامعه را دارند باید به کجا بروند؟!
من از مسئولان محترم می خواهم که به ما بگویند چه باید بکنیم؟ باید شکوه به کجا ببریم؟

آیا باید از حقوق ابتدایی آزادی بیان در یک کشور، محروم باشیم ؛ به جرم آن که می خواهیم منتقد بمانیم؟
آیا دوست دارید تمام منتقدین، یکی پس از دیگری مهاجرت کنند و صدایشان خاموش شود؟

دود محدود کردن دایره کسانی که می خواهند فقط از حقوق عادی شهروندی استفاده کنند، به چشم چه کسانی خواهد رفت؟

کمی واقع بین باشیم. تردید نکنید که قلب تمامی ما برای ایران می طپد.
ایران را آزاد و متکثر می خواهیم. ایرانی که تمام صداهای موافق و منتقد از آن شنیده شود.

منبع: پرشین کارتون