۲۴ شهریور ۱۳۹۳ - تعامل جزء جدایی ناپذیر اصلاحات

۱۳ آبان ۱۳۹۲ - پیروز انتخابات ۱۴۰۰

۲ مهر ۱۳۹۲ - قهرمان نرمش

۳ دى ۱۳۹۱ - آیت الله جنتی و نامزدهای ریاست جمهوری

۱۴ شهریور ۱۳۹۱ - شرط و شروط برای انتخابات

۳۰ مرداد ۱۳۹۱ - خودتان را دور نزنید!

۷ مرداد ۱۳۹۱ - ۹۲ و تکرار ۷۶

۱۰ تیر ۱۳۹۱ - قالیباف مورد حمایت اصلاح طلبان؟