۱۴ بهمن ۱۳۸۷ - اقتصاد اسلامی به مفهوم علم اقتصاد نداریم ‏

۵ آبان ۱۳۸۷ - تکرار دوم خرداد ممکن است

۵ شهریور ۱۳۸۷ - مردم قیم لازم ندارند

۳۰ دى ۱۳۸۶ - چشم انداز تاریک تایید صلاحیت ها

۳۰ خرداد ۱۳۸۶ - نیاز جامعه به اصلاحات بسیار جدی است

۱۲ آذر ۱۳۸۵ - قدرت قاهره و فائقه در راس کشور