۳ دى - امپراطوری اسفندیار

۲۶ آذر - خواب زیر سایه‌ی داس

۱۲ آذر - کاریکاتورهای ایرانی!

۵ آذر - نیمه‌شب در پاریس

۲۸ آبان - مامور مخفی آقای فلمینگ