۲۹ بهمن ۱۳۹۱ - دوگانگی خسته‌کننده تهران

۷ شهریور ۱۳۹۰ - صاحب امضای میلیارد دلاری

۹ مرداد ۱۳۹۰ - آنچه خوبان همه خواهند