۲ مهر ۱۳۹۱ - دیدار سرداران جنگ با هاشمی رفسنجانی

۲۹ آبان ۱۳۹۰ - کیسه ندوخته ام که از پاره شدنش بهراسم

۲۴ خرداد ۱۳۹۰ - گزارشی از دومین سالگرد 22 خرداد

۲۷ مرداد ۱۳۸۹ - کروبی در تالار مسنجر

۲۱ تیر ۱۳۸۹ - آینده جنبش سبز