۶ اسفند ۱۳۹۲ - اولین خون

۱۷ مرداد ۱۳۹۲ - روایت

۲۶ خرداد ۱۳۹۲ - این تازه ابتدای راه ماست

۹ اسفند ۱۳۹۱ - آهای تنهایی تنهایی تنهایی!

۱۵ مهر ۱۳۹۱ - پشت پرده ی قدرت در ایران

۲۰ تیر ۱۳۹۱ - نامه سردار اخراجی سپاه

۲۹ آذر ۱۳۹۰ - نامه ای به دخترم

۱۱ اسفند ۱۳۸۹ - حرف اول

۸ اسفند ۱۳۸۹ - سلام ای زندانیان بی‌دلیل!

۱۵ آبان ۱۳۸۹ - تفاضای عفو

۹ خرداد ۱۳۸۹ - داستان گفت و گوی من و دادستان

۲۴ تیر ۱۳۸۸ - انتقاد نویسنده سابق کیهان ازخامنه ای